Ook in hoger beroep moet Leiden coffeeshop Goa 8 ton betalen voor onterechte sluiting

De rechter heeft ook in hoger beroep bepaald dat de gemeente Leiden coffeeshop GOA 8 ton schadevergoeding moet betalen.

0
coffeeshops jan van piekeren column werken in de coffeeshops tijdens de corona crisis afhaal horeca gedeelte open dicht coffeeshop roermond Coffeeshop van het Jaar
- Advertentie -

Het Gerechtshof Amsterdam heeft geoordeeld dat de gemeente Leiden ook in hoger beroep geen recht heeft op vergoeding van het schikkingsbedrag van 810.000 euro aan coffeeshop GOA. De gemeente trof vorig jaar een schikking met GOA na een langlopende rechtszaak betreffende de vergunning van de coffeeshop aan de Stille Mare. De uitspraak bevestigt dat de verzekeraars de claim niet hoeven te honoreren en dat de gemeente het volledige schikkingsbedrag zelf zal moeten betalen, evenals de kosten van het hoger beroep.

Aansprakelijkheid en schikking met coffeeshop GOA

In 2013 weigerde burgemeester Lenferink de vergunning van coffeeshop GOA te verlengen wegens ‘slecht levensgedrag’. Deze beslissing was gebaseerd op advies van het landelijk bureau Bibob en een eerdere veroordeling van de eigenaar in 2012. De rechter veroordeelde destijds de eigenaar voor witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Echter, latere hoger beroepsprocedures leidden tot vrijspraak vanwege het gedoogbeleid rondom coffeeshops en de inherente aard van de activiteiten. Hierdoor was er geen legitieme reden meer om de vergunning te weigeren.

Na deze vrijspraak verleende de gemeente in 2016 alsnog een nieuwe vergunning aan GOA, wat leidde tot een claim van ruim 2,7 miljoen euro wegens gemiste inkomsten en juridische kosten. Na onderhandelingen tussen de gemeente en de coffeeshop stemde Leiden uiteindelijk in met een schikking van 810.000 euro.

Achtergrond van het geschil

De kwestie rondom coffeeshop GOA resulteerde in een verandering van verzekeraar voor de gemeente Leiden.

Door de aanzienlijke financiële belangen werden de verzekeringsdiensten Europees aanbesteed, met een andere verzekeraar als winnaar. Beide verzekeraars, zowel de oude als de nieuwe, weigerden echter om de claim met betrekking tot de schikking te dekken.

Deze afwijzingen vormden een centraal geschilpunt gedurende de gerechtelijke procedures.

Verzekeraars weigeren de claim

Het Gerechtshof Amsterdam heeft nu definitief bepaald dat de verzekeraars gerechtigd waren om de claim van de gemeente Leiden niet te honoreren.

Hierdoor blijft de gemeente zelf verantwoordelijk voor het volledige schikkingsbedrag van 810.000 euro, evenals de kosten van het hoger beroep, die ruim 16.000 euro bedragen.