Coronamaatregelen zorgen indirect voor meer verkeersovertredingen

De coronamaatregelen zorgen indirect voor meer verkeersovertredingen van cannabis in het verkeer als er een speekseltest wordt afgenomen bij een bestuurder.

0
growshopwet cannabis en verkeer speekseltest rijden onder invloed checkpoint kulu trading politie voorraad coffeeshophouder coffeeshop alien fyta waalwijk Coronamaatregelen
- Advertentie -

Dat er veel weerstand is tegen de coronamaatregelen is duidelijk, maar het zorgt ook indirect voor meer verkeersovertredingen van cannabis in het verkeer wanneer er een speekseltest wordt afgenomen.

Onderbelichte effecten van verhoogde cannabisconsumptie tijdens lockdownperiode en coronamaatregelen

Wereldwijd en in Nederland (Trimbos 1, 2020) is er onderzoek gedaan naar de sociale impact van de coronamaatregelen rondom het inperken van de verspreiding van het COVID-19 coronavirus. Een indirect gevolg is hedonistisch gedrag in huiselijke kring. Dit uit zich in verhoogde of veranderde consumptiepatronen van genotsmiddelen en drugs.

Tijdens de lockdown en thuiswerk situaties kun je zo THC opgespaard hebben(..)

Een weinig inzichtelijk gemaakt feit is het effect van opslag (retentie) van actieve en/of afbraakproducten in het lichaam. Specifiek is de subcategorie cannabis gebaseerd op vetten. Deze worden opgenomen in lichaamsvetten bij mens en dier. Bij het aanspreken van deze vet voorraad komen deze stoffen wederom vrij.

Tijdens de lockdown en thuiswerk situaties kun je zo THC opgespaard hebben die bij het versoepelen van de maatregelen weer vrij komen.

Controles slaan mogelijkerwijs te ver uit

De combinatie van mogelijkerwijs langdurige, (on)regelmatige consumptie (Trimbos 2, 2020) en de huidige opsporings- en beoordelingsmethoden voor cannabis in het verkeer zijn conflicterend. De mate van opname en afgifte in lichaamsvet zullen in ogenschouw genomen moeten worden.

mate van opname en afgifte in lichaamsvet zullen in ogenschouw genomen moeten worden

Bij verkeersdeelnemers die onlangs zijn onderzocht, (on)regelmatig cannabis consumeren en positief getest zijn op cannabis zal de waarde mogelijkerwijs onterecht hoog uitgevallen zijn. Bij eens in de week cannabis consumeren (54mg THC, roken) kun je tot 12 uur na consumptie nog boven de norm vallen van 3ng/ml (0,9-4,4ng/ml).

Daarbij is er al ruim 25 jaar aangetoond in meer dan 30 wetenschappelijke onderzoeken dat een niveau van THC of diens afbraakproducten niet de mate van ‘onder invloed zijn’ aantoont. Tot op de dag van vandaag is er geen sluitende toetsingsmethode die iemands (on)geschiktheid voor het besturen van een voertuig aantoont in relatie tot een niveau van gemeten THC in het bloed. Dit is zeker het geval voor patiënten met medicinale cannabis.

Consumentengroepen pleiten voor aanpassing wet

Vanwege deze ongeschikte opsporings- en beoordelingsmethoden, de ongelijke behandeling voor consumenten van softdrugs ten opzichte van harddrugs (waaronder alcohol valt) en het ontbreken van een passend alternatief voor medicinale consumenten van cannabis wordt er gewerkt aan voorstellen voor een aanpassing van de wet die sinds 2017 actief is.

Brief gestuurd met verzoek uitzondering patiënten en werkgroep gestart

De stichting Patiëntengroep Medicinaal Cannabis Gebruikers (PGMCG) heeft eind 2020 een brief gestuurd met een verzoek tot uitzondering van de vervolging van medicinale cannabis consumenten. Het antwoord van de ministeries was dat men de huidige werkwijze voortzet: speekseltest of psychomotorische test als voorselectie, bij een verdacht op onder invloed zijn, bloedafname. De PGMCG heeft daarmee een gesprek veroorzaakt, gepland op 20 april tussen de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Vorige week is er ook gestart met een werkgroep bij stichting Verbond voor Opheffing Cannabisverbod (VOC). Deze verzamelt de wetenschappelijke stukken rondom cannabis in het verkeer. Er wordt gekeken naar de constateringsmethoden voor cannabisintoxicatie. Er worden handelswijzen vergeleken die zijn toegepast bij controle en praktijksituaties.

doel is om een herziening in de wetgeving te bewerkstelligen

Het werk van de werkgroep levert data en onderzoeksresultaten op. Dit is om voorstellen te doen voor de opgelegde maatregelen bij vermeende constatering cannabisgebruik in het verkeer. Ook wordt er voorlichtingsmateriaal gemaakt als aanvulling op de campagne Cannabis en Verkeer. Het doel is om een herziening in de wetgeving te bewerkstelligen. Dat kan middels voldoende wetenschappelijk bewijs om bezwaar en beroepszaken te staven of directe wijziging van de verkeerswetgeving.

Ben je iemand die een rijontzegging heeft gehad? Of heb je iemand in je kennissenkring die er mee te maken heeft (gehad)? De werkgroep is op zoek naar deze ervaringen. In de komende weken komt een uitgebreide vragenlijst beschikbaar. Meld je hier alvast aan om op de hoogte te blijven. Met deze link stuur je een mailtje naar de secretaris via je eigen mailprogramma.

Waarschuwing voor consumenten van cannabisproducten

Afrondend een fikse waarschuwing over cannabis en verkeersdeelname. Samengevat zijn er drie belangrijke effecten voor Nederland met de huidige verkeerswet (sinds 1996):

 1. De straffen zijn hoog, zwaarwegend en kunnen je leven overhoopgooien
  Direct gevolgLater gevolg
  Boete van €850,- of hogerBepaling periode rijontzegging
  Een onvoorwaardelijke rijontzeggingGrote kans op invordering rijbewijs
  Melding bij CBR en evaluatie à €1200,- of hoger
 2. Afhankelijk van de mate en de soort consumptie en jouw lichaam heeft het lichaam meer tijd nodig om THC restanten weg te werken
  Frequentie
  2x in de maand? Ga uit van een gemiddelde verwerkingstijd
  1x Wekelijks? Verdubbel de tijd voor gemiddelde verwerkingstijd
  Dagelijks? Niet achter het stuur
  ConsumptiemethodeGemiddelde verwerkingstijd
  Roken cannabisTenminste 4 uur aanhouden
  Eten cannabisTenminste 7 uur aanhouden (dit is exclusief slaaptijd! Je verwerking tijdens slapen is minder snel)
 3. Je krijgt mogelijk een aantekening op je strafblad. Deze kan tot vijf jaar blijven staan en is een beperking wanneer je wilt solliciteren of opnieuw een rijbewijs of andere licentie of bevoegdheid aan wilt vragen.

Een laatste opmerking is nog van belang voor mensen die CBD-producten toepassen. Ook in CBD-olie kunnen marginale waarden THC voorkomen. Het merendeel is van de consumenten van CBD past dit dagelijks toe. Daardoor kan het zijn dat bij u een controle met speekseltest positief uitvalt.

hoog tijd voor herziening van de verkeerswet

Hoe wettelijk toegestane grenswaarden THC in CBD-olie met een bloedtest uitvalt is nog onduidelijk en moet nader onderzocht worden. Gezien de groeiende toepassing van CBD-producten in huis-, tuin- en keukensituaties is de conclusie van al deze onderzoeken en praktijksituaties dat het hoog tijd is voor herziening van de verkeerswet.

Cannabis Industrie Awards 2023