Alliantie Duitse artsen roept op tot gemakkelijkere toegang medicinale cannabis

Een kabinetspartij en drie oppositiepartijen steunen de oproep van een alliantie van Duitse artsen voor gemakkelijkere toegang tot medicinale cannabis in Duitsland.

0
Duitsland legalisering cannabis monopoly medicinale cannabis cansativa aphria Baden-Württemberg Groenen CDU
- Advertentie -

Een alliantie van Duitse artsen en wetenschappers, met de steun van de woordvoerder drugsbeleid van de SPD, De Groenen, LINKE en FDP, roept op tot een gemakkelijkere toegang tot cannabis als medicijn.

In een gezamenlijk standpunt stelt prof. Dr. Heino Stöver, Dr. Franjo Grotenhermen, Prof. Dr. Kirsten Müller-Vahl en Dr. Ingo Ilja Michels dat er dringend correcties nodig zijn als gevolg van de invoering van de wetgeving rondom cannabis als medicijn van vier jaar geleden. Steun voor de hervormingseisen komt van de politici van Burkhard Blienert (SPD), Kirsten-Kappert Gonther (GROEN), Dirk Heidenblut (SPD), Niema Movassat (DIE LINKE) en Wieland Schinnenburg (FDP), maar ook Dr. Knud Gastmeier, Prof. Dr. Matthias Karst en Dr. Ellis Huber is een van de ondertekenaars.

Medicinale cannabis programma in Duitsland veel verder dan in Nederland, maar met nog een paar haken en ogen

Zelfs vier jaar na de publicatie van de wet kunnen veel patiënten nog steeds geen behandelend arts vinden, omdat ze bang zijn voor de bureaucratische inspanning die komt kijken bij het indienen van een vergoedingsaanvraag of de mogelijke regresclaims van de zorgverzekeraars.

Zelfs vier jaar na de publicatie van de wet kunnen veel patiënten nog steeds geen behandelend arts vinden

Bovendien is er nog steeds een gebrek aan overheidsonderzoek, evenals aan verdere opleidings- en trainingsmaatregelen voor medische professionals, schrijft het Hanfverband. Ook ontbreekt er een leerstoel voor medicinale cannabis.

Een beknopt lijstje van de voorstellen door de alliantie van Duitse artsen:

  • De verkoopprijzen van cannabis toppen in apotheken moeten aanzienlijk worden verlaagd. De gekozen route in Sleeswijk-Holstein zou als model kunnen dienen. De zorgverzekeraars, maar niet de zelfbetalende patiënten, profiteren momenteel eenzijdig van de in 2019 aangenomen wettelijke regeling om de kosten te verlagen.
  • De erkenningsplicht van de ziektekostenverzekeringen moet worden afgeschaft zodat de therapeutische soevereiniteit in handen blijft van de behandelende artsen en de behandelindicatie niet meer wordt verstrekt door maatschappelijk werkers van de ziektekostenverzekeraars of deskundigen van de MDK.
  • Bedreigingen tegen artsen moeten worden beëindigd. De Vereniging van Wettelijke Zorgverzekeraars in Baden-Württemberg heeft een praktische manier getoond om dit te doen.
  • Er moet steeds meer een farmaceutische industrie-onafhankelijke voortgezette opleiding voor artsen op het gebied van cannabis als medicijn worden aangeboden. Het onderwerp moet ook een integraal onderdeel worden van het onderwijs in medische studies.
  • Verslaving en andere psychiatrische aandoeningen mogen niet langer worden aangemerkt als contra-indicaties voor op cannabis gebaseerde therapie, wat vrijwel zonder uitzondering leidt tot afwijzing van het verzoek om vergoeding.
  • Patiënten met een medisch gecertificeerde indicatie voor op cannabis gebaseerde therapie mogen niet meer worden vervolgd.
  • Indien er sprake is van een medisch geïndiceerde therapie op basis van cannabis, dienen patiënten op dezelfde manier te worden behandeld als patiënten die andere medicatie gebruiken in verband met deelname aan het wegverkeer.
  • Klinisch onderzoek naar de effectiviteit van op cannabis gebaseerde geneesmiddelen is van algemeen belang en moet daarom worden gefinancierd en gefinancierd door de federale overheid. Financiering vanuit de publieke sector is ook nodig omdat klinisch onderzoek door farmaceutische bedrijven altijd gericht is op een specifiek product, een beperking die vanuit het oogpunt van artsen en patiënten niet logisch is.

Voor het gehele PDF document van de Duitse artsen met aanbevelingen klik je hier (in het Duits, uiteraard).

Duitsland ligt al voor op Nederland. Zorgen ze ook voor de doorbraak in 2021?

Uit een analyse van Jef Martens blijkt dat Duitsland ons lang voorbij is gestreefd op het gebied van medicinale cannabis. Het zou zelfs kunnen dat Duitsland in 2021 voor de Europese doorbraak gaat zorgen. Zo werd vorige maand bekend dat de Groenen en CDU het over cannabis hebben tijdens coalitiebesprekingen in Baden-Württemberg.