Duitse vereniging van rechters verwelkomt legalisatie van cannabis

"Het strafbaar stellen van het bezit van cannabis voor persoonlijk gebruik is niet meer te rechtvaardigen."

0
Cannabis legalisering Duitsland
- Advertentie -

In een persbericht van 10 maart 2023 verklaarde de Neue Richtersvereniging (NRV), een vereniging van rechters uit verschillende rechtbanken en vakgebieden die zich inzet voor een objectieve rechtvaardigheid, glashelder dat zij de legalisatie van cannabis voor recreatief gebruik door volwassenen die de federale regering nastreeft, volledig zinvol acht, omdat criminalisering van de gebruikers niet langer te rechtvaardigen is.

“Het strafbaar stellen van het bezit van cannabis voor persoonlijk gebruik is niet meer te rechtvaardigen”

Simon Pschorr zei namens de NRV in het persbericht: “Het strafbaar stellen van het bezit van cannabis voor persoonlijk gebruik is niet meer te rechtvaardigen.”

De NRV streeft ernaar dat “de rechterlijke macht ten behoeve van de gemeenschap functioneert”. De NRV pleit onder meer voor transparante en democratische besluitvormingsprocessen in de justitiële administratie en hoopt op een personeelsbeleid dat de diversiteit van alle maatschappelijke verhoudingen weerspiegelt.

Kleine hoeveelheid en rijbewijs

De NRV is van mening dat de implementatie van een door de overheid gecontroleerd distributie- en teeltproces een essentieel onderdeel zou zijn van de legalisering van cannabis.

Het kan niet langer het geval zijn dat er wezenlijke verschillen bestaan tussen personen die alcohol gebruiken en personen die cannabis gebruiken in het strafrecht en de rijbewijsvoorschriften zonder voldoende differentiatiegronden.

De NRV wijst er ook op dat de ongelijke behandeling in de verschillende deelstaten met betrekking tot de “kleine hoeveelheid” als gevolg van de beoogde legalisatie geen zin meer heeft. Dit zou namelijk leiden tot verschillende gevolgen voor de afhandeling van de procedures volgens § 31a BtMG, afhankelijk van de woonplaats.

Het verbod is mislukt

In het persbericht wijst de NRV er daarnaast op dat het tot nu toe gehanteerde verbod geen enkel effect heeft gehad op het cannabisgebruik in de samenleving. Mensen in Duitsland gebruiken het “vergelijkbare verdovende middel” nog steeds, ondanks alle inspanningen om het te verbieden. Er wordt opgemerkt dat het gebruik op jonge leeftijd weliswaar gepaard gaat met “aanzienlijke gevaren”, maar dat deze gevaren bij volwassenen in vergelijking met alcohol en sigaretten minder groot zijn.

Aangezien de oprichting van een door de staat gecontroleerd distributiesysteem tijd en middelen zal vergen, beschouwt de NRV de huidige overgangsperiode als onrechtvaardig voor mensen die al cannabis gebruiken. Het zou ongepast zijn om “het bezit van consumptiehoeveelheden tot de voltooiing van dit lange proces blijvend te criminaliseren”.

De wetgever wordt opgeroepen om § 29 BtMG aan te passen en het bezit van cannabis tot 30 gram vrij te stellen van straf. Dit zou de politie en justitie enorm ontlasten – zij vervolgen immers 180.000 consumptiegerelateerde delicten per jaar – en een einde maken aan de landspecifieke ongelijke behandeling van gebruikers.

Ook de rijbewijswet moet worden aangepast

Ook de rijbewijswet en §§ 315c, 316 StGB moeten worden aangepast zegt de vereniging.

Mensen die cannabis gebruiken, verliezen momenteel zelfs dagen na hun laatste gebruik hun rijbewijs vanwege inactieve resthoeveelheden van de werkzame stof THC. Tot op heden is er geen wettelijke normering van de grenswaarden voor rijongeschiktheid voor cannabis. De jurisprudentie kent geen minimale dronkenschapsdrempel, zoals bijvoorbeeld 0,3 promille alcoholconcentratie in het bloed.

Om de ongelijke behandeling van alcohol- en cannabisconsumenten te verminderen, de daadwerkelijke gevaren die kunnen worden geïdentificeerd effectief tegen te gaan en de zekerheid (art. 103 lid 2 GG) van het strafrechtelijk verkeersrecht te optimaliseren, is een wettelijke normering van relevante grenswaarden vereist.

Ook de productie moet worden toegestaan

De Europese wetgeving verhindert niet dat het bezit van cannabis voor persoonlijk gebruik wordt bestraft. De NRV is zich ervan bewust dat decriminalisering niet compleet is zonder legalisering van het aanbodkanaal. Conform de eisen van het kaderbesluit en de Schengenuitvoeringsovereenkomst verwachten ze dat de wetgever de verkoop op de zwarte markt zal vervangen door een gecontroleerd distributiesysteem dat geschikt is om verslaving te voorkomen en zich beperkt tot de nationale markt.

Tot slot delen ze de mening dat het smokkelen en leveren van cannabis aan jongeren onder de 18 bestraft moet blijven.