EMCDDA heeft een tender uitgeschreven voor de cannabisbeleid toolkit CANNAPOL

Het EMCDDA heeft een Europese tender uitgeschreven voor de ontwikkeling van de cannabisbeleid toolkit CANNAPOL.

0
novel food industriële hennep Europees Parlement Commissie CBD europeanen
- Advertentie -

Het Europees Monitoring Centrum voor Drugs en Drugverslaving (EMCDDA) had eerder al aangekondigd dat het werkt aan de ontwikkeling van een Europese cannabisbeleid toolkit. Daarvan is nu de naam bekend: CANNAPOL. Deze toolkit heeft als doel besluitvormers en planners te ondersteunen bij het ontwerp, de implementatie en de evaluatie van nationale cannabisbeleidslijnen. Het EMCDDA maakte eind vorige week bekend dat het een Europese tender voor heeft uitgeschreven.

Doel en bereik

De CANNAPOL-toolkit zal dienen als een uitgebreid instrument dat vier hoofdcategorieën van diensten omvat: anticiperen op nieuwe uitdagingen, waarschuwen voor opkomende risico’s, beoordelen van behoeften en beschikbare reacties, en evalueren en verspreiden van nieuwe kennis en beste praktijken.

Deze service zal voornamelijk vallen onder de ‘leren’ en ‘anticiperen’ categorieën, waarbij de nadruk ligt op het bieden van inzicht aan beleidsmakers in het dynamische landschap van cannabisregulering.

Contractspecificaties en verwachtingen

Het contract, met een geschatte waarde van €450.000,00 exclusief btw, zal worden uitgevoerd over een periode van 36 maanden. Het biedt een platform voor onderzoek en ontwikkeling, evenals consultancydiensten gericht op het begrijpen van de cannabisgerelateerde uitdagingen en het aanbieden van strategische oplossingen voor Europese beleidsmakers.

Het EMCDDA nodigt geïnteresseerde economische actoren uit om zich te abonneren op de aanbesteding via de daarvoor voorziene kanalen om op de hoogte te blijven van verdere ontwikkelingen en publicaties met betrekking tot dit project.

Het EMCDDA zal zorgvuldig de inschrijvingen evalueren op basis van criteria zoals geschiktheid om de professionele activiteit voort te zetten, economische en financiële draagkracht, en technische en professionele bekwaamheid, zoals gespecificeerd in de aanbestedingsdocumenten.

Het volledige aanbestedingsproces zal elektronisch worden afgehandeld, waarbij de indiening van voorstellen uiterlijk op 27 mei 2024 om 16:00:59 (UTC+1) wordt verwacht.