Extra aandacht voor cannabis in onderzoek naar drugsgebruik in Europa

Het doel van de enquête is om inzicht te krijgen in de verschillende patronen van drugsgebruik en de werking van drugsmarkten binnen Europa.

0
novel food industriële hennep Europees Parlement Commissie CBD europeanen
- Advertentie -

Het Europese Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving (EMCDDA, vanaf 2 juli European Drugs Agency EUDA) is opnieuw gestart met een online onderzoek naar drugsgebruik in Europa. Met daarin extra aandacht voor cannabis. Dit jaar nemen 36 landen deel aan het onderzoek, dat sinds vorige week ingevuld kan worden.

Doel en opzet van de enquête

De ‘European Web Survey on Drugs‘ richt zich op het vaststellen van de frequentie, motieven en combinaties van drugsgebruik onder Europeanen.

Het doel van de enquête is om inzicht te krijgen in de verschillende patronen van drugsgebruik en de werking van drugsmarkten binnen Europa.

Dit onderzoek is voorheen uitgevoerd in 2016, 2017 en 2021 en biedt waardevolle gegevens die helpen bij het begrijpen van trends en veranderingen in het gebruik van verschillende middelen.

Specifieke vragen per middel

De vragenlijst is uitgebreid en gedetailleerd, met specifieke vragen voor elk type middel. Er wordt dieper ingegaan op de motieven voor gebruik, gebruikspatronen, aankoopwijze, dosering en combinaties met andere middelen.

Daarnaast wordt er aandacht besteed aan hulpvragen en interventies voor problematisch middelengebruik of verslaving.

Dit jaar wordt er extra nadruk gelegd op cannabis, gezien de groeiende belangstelling en veranderingen in wetgeving rondom dit middel in verschillende Europese landen.

Uitvoering en resultaten

In Nederland wordt het onderzoek uitgevoerd door het Trimbos-instituut. De enquête is sinds 21 mei beschikbaar en loopt zes weken. Gedurende deze periode wordt verwacht dat duizenden Europeanen hun gegevens zullen delen, wat leidt tot een uitgebreide dataset. De resultaten van het onderzoek zullen later dit jaar worden gepubliceerd in een factsheet van de EMCDDA, die toegankelijk zal zijn voor beleidsmakers, onderzoekers en het algemene publiek.

De verzamelde gegevens zullen niet alleen bijdragen aan een beter begrip van het huidige drugsgebruik in Europa, maar ook helpen bij het vormgeven van effectief beleid en interventies om problematisch middelengebruik te verminderen. Met deze gedetailleerde inzichten kunnen landen gerichter werken aan preventie en behandeling, en kunnen ze de wisselwerking tussen verschillende drugsmarkten beter begrijpen.