Buurtprotest tegen komst coffeeshop Galaxy naar De Uithof in Den Haag

Bewonerscollectief De Uithof is een petitie en gestart en heeft een bezwaar ingediend tegen het voorstel van de gemeente Den Haag om coffeeshop Galaxy naar de Jaap Edenweg te verhuizen.

0
coffeeshops jan van piekeren column werken in de coffeeshops tijdens de corona crisis afhaal horeca gedeelte open dicht coffeeshop roermond Coffeeshop van het Jaar
- Advertentie -

Het voorstel van de gemeente Den Haag om coffeeshop Galaxy uit de Weimarstraat te verplaatsen naar het natuurgebied De Uithof heeft geleid tot een protest onder omwonenden. Een nieuw gevormd Bewonerscollectief De Uithof heeft gezamenlijk een formeel bezwaar ingediend (PDF) en een online petitie gelanceerd om hun ongenoegen kenbaar te maken. De bewoners vrezen voor de impact van de coffeeshop op de veiligheid en leefbaarheid van hun buurt.

Zorgen over veiligheid en leefbaarheid

De omwonenden uitten in hun bezwaar hun zorgen over de mogelijke negatieve gevolgen van de komst van een coffeeshop in De Uithof.

Volgens het Bewonerscollectief zal de aanwezigheid van een coffeeshop de rust en veiligheid in het gebied verstoren. De Uithof, wat een geliefd natuurgebied zou zijn dat intensief wordt gebruikt voor ontspanning, sport en recreatie, zou volgens hen haar natuurlijke schoonheid en aantrekkelijkheid verliezen. Het bezwaar stelt: “Een coffeeshop trekt doorgaans een ander soort publiek aan, wat leidt tot overlast, zwerfafval en een verhoogd risico op criminele activiteiten.”

De bewoners benadrukken dat de voorgestelde locatie nabij verschillende kwetsbare voorzieningen ligt, waaronder een sportvereniging, een kindcentrum, een zorgcentrum en een speeltuin.

Ze stellen dat de verplaatsing niet voldoet aan de door de gemeente vastgestelde criteria voor een nieuwe coffeeshoplocatie.

Deze criteria vereisen dat een coffeeshop niet in een woonwijk, nabij scholen, kwetsbare locaties, cafés, discotheken of jongerencentra mag liggen en geen overlast mag veroorzaken.

Bezwaar en petitie tegen verplaatsing

Het Bewonerscollectief heeft formeel bezwaar aangetekend (PDF) tegen het plan en een online petitie opgezet die al snel steun heeft gekregen van een kleine 200 buurtbewoners.

“De verplaatsing van de coffeeshop naar De Uithof druist in tegen de belangen van de omwonenden en de gebruikers van het natuurgebied,” aldus een woordvoerder van het collectief.

De petitie roept de gemeente op om het plan te heroverwegen en te zoeken naar een locatie die minder impact heeft op de leefomgeving van de bewoners.

Nog geen reactie van de gemeente

De gemeente Den Haag heeft nog niet gereageerd op het ingediende bezwaar en de petitie.

De gemeente heeft echter aangegeven dat de verplaatsing van de coffeeshop uit de Weimarstraat noodzakelijk is om de overlast in die wijk te verminderen.

De gemeente moet nu een balans vinden tussen de belangen van de bewoners van De Uithof en de noodzaak om de leefbaarheid in de Weimarstraat te verbeteren.