Voorstel gemeente Den Haag voor verplaatsing coffeeshop Galaxy in Weimarstraat naar Jaap Edenweg

De gemeente Den Haag heeft een voorstel gestuurd naar de gemeenteraad voor de verplaatsing van een coffeeshop in de Weimarstraat naar de Jaap Edenweg.

0
De-Uithof-Jaap-Edenweg-Den Haag coffeeshop weimarstraat verhuizing
Bron: gemeente Den Haag
- Advertentie -

Na de zomer zal de gemeente Den Haag starten met het ontwikkelen van een uitgebreide gebiedsvisie voor De Uithof. Deze visie omvat plannen voor zowel recreatie als natuurbehoud. Het doel is om het gebied aantrekkelijker te maken voor bewoners en bezoekers, met een focus op duurzame ontwikkeling en toegankelijkheid. Ook wil het een coffeeshop uit de Weimarstraat verplaatsen naar de Jaap Edenweg.

Update, 27 mei: Buurtprotest tegen komst coffeeshop Galaxy naar De Uithof in Den Haag

Verspreiding van coffeeshops in de stad

De gemeente Den Haag wil al langer het aantal coffeeshops in de Weimarstraat en het Zeeheldenkwartier verminderen.

Momenteel liggen er in deze wijken volgens de gemeente te veel coffeeshops dicht bij elkaar, wat een groot aantal bezoekers trekt en mogelijk overlast veroorzaakt. Door coffeeshops meer over de stad te verspreiden, hoopt de gemeente een evenwichtiger verdeling te realiseren.

Een coffeeshopeigenaar uit de Weimarstraat heeft aangegeven te willen verhuizen naar de Jaap Edenweg.

In februari werd al bekend dat coffeeshop Galaxy uit de Weimarstraat gaat verhuizen ‘naar de rand van de stad’. Volgens het Zoetermeers Dagblad gaat het ook in dit geval om die coffeeshop.

Strenge locatie-eisen voor coffeeshops

Voor de verplaatsing van coffeeshops stelt de gemeente strikte eisen. Een nieuwe locatie mag niet in een woonwijk liggen en moet ook niet in de nabijheid zijn van scholen, kwetsbare locaties, cafés, discotheken of jongerencentra.

Bovendien moet de locatie goed bereikbaar zijn en mag het geen overlast veroorzaken in de buurt.

De Jaap Edenweg lijkt aan deze eisen te voldoen, waardoor het college van burgemeester en wethouders een voorstel voor de verhuizing naar deze locatie heeft ingediend bij de gemeenteraad.

De fractie van de ChristenUnie-SGP is in ieder geval tegen. Zo schrijven ze het volgende op Twitter:

“Plannen om een coffeeshop te verplaatsen naar De Uithof zijn zeer onwenselijk. Om overlast aan te pakken moet je coffeeshops sluiten, niet verplaatsen. Den Haag realiseert het wietloket van het Westland en wentelt problemen uit de binnenstad af op Zuidwest.”