Experiment gesloten coffeeshopketen op 17 juni van start in Zaanstad

Na de overgangsfase, die eindigt op 16 september, begint de experimenteerfase.

0
Eerste aankoop van legaal geproduceerde wiet uit het wietexperiment
Eerste aankoop van legaal geproduceerde wiet in Nederland.
- Advertentie -

Op 17 juni zal het Experiment gesloten coffeeshopketen officieel van start gaan in de gemeente Zaanstad met de overgangsfase (net zoals in de andere 8 gemeenten). De coffeeshops in gemeente, waaronder twee in Zaandam en één in Wormerveer, zullen dan zowel gedoogde als gereguleerde cannabisproducten mogen verkopen schrijft Zaanstad Nieuws.

Update, 28 mei 2024: Overheid publiceert update tijdlijn wietexperiment met start overgangsfase op 17 juni

Doelstellingen en verwachtingen van het wietexperiment

Na de overgangsfase, die eindigt op 16 september, begint de experimenteerfase. Deze fase zal vier jaar duren en kan, indien nodig, met maximaal anderhalf jaar worden verlengd.

Gedurende het experiment zal Zaanstad de effecten op de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente nauwlettend in de gaten houden.

De gegevens die tijdens deze periode worden verzameld, zullen essentieel zijn voor het evalueren van de effectiviteit en duurzaamheid van het gereguleerde systeem.

Handhaving en lokale regelgeving

De burgemeester van Zaanstad heeft de bevoegdheid om in te grijpen bij overtredingen van de tijdelijke landelijke wetgeving en de door hem vastgestelde aanvullende regels.

Hoewel de meeste praktijken in Zaanstad hetzelfde blijven, zijn er enkele belangrijke wijzigingen in de lokale regelgeving. De minimumleeftijd voor exploitanten en leidinggevenden van coffeeshops is verlaagd van 25 naar 21 jaar. Deze wijziging brengt Zaanstad in lijn met andere gemeenten en de landelijke horecawetgeving.

Daarnaast is een nieuwe bepaling ingevoerd die de verkoop van cannabis via loketten aan de straatzijde of met open puien verbiedt. Deze maatregel is genomen om ongewenste verkooppraktijken direct aan de straat te voorkomen en de openbare orde te handhaven.

Financiële ondersteuning van het rijk

Voor de uitvoering van het experiment heeft de gemeente Zaanstad financiële steun ontvangen van het Rijk.

Voor de jaren 2021 en 2022 was er 150.000 euro beschikbaar gesteld, en voor 2023 en 2024 samen is dat bedrag verhoogd naar 170.000 euro. Na 2025 zal er geen financiële bijdrage meer van het Rijk zijn.

Deze middelen hebben bijgedragen aan de aanpassing van de regelgeving en de ondersteuning van het wietexperiment.