Coffeeshop Columbus in Harderwijk blijft in binnenstad, geen verhuizing

Hoewel er verschillende locaties zijn overwogen, zoals bedrijventerrein Lorentz en andere gebieden, bleek de binnenstad uiteindelijk het meest geschikt.

0
coffeeshoptoerisme rijvaardigheid cbd thc speekseltest ict-problemen wietexperiment wietproef
- Advertentie -

Het onderzoek naar alternatieve locaties voor coffeeshop Columbus heeft geen beter resultaat opgeleverd dan de huidige locatie in de binnenstad van Harderwijk schreef De Stentor vorige week. Dit bevestigde waarnemend burgemeester Jeroen Joon. Hoewel er verschillende locaties zijn overwogen, zoals bedrijventerrein Lorentz en andere gebieden, bleek de binnenstad uiteindelijk het meest geschikt. “We hebben gekeken naar bedrijventerreinen, wijkwinkelcentra, uitvalswegen, woongebieden en de binnenstad,” aldus Joon. “Maar de eindconclusie is dat het stadscentrum zich het beste leent voor een coffeeshop.”

Besluit ondersteund door autoriteiten

Het besluit om de coffeeshop in de binnenstad te houden, wordt breed gedragen door diverse autoriteiten, waaronder het Openbaar Ministerie, de politie en het team Stadstoezicht. Het college van B en W maakte al vanaf het begin duidelijk dat het behoud van de coffeeshop voor de stad altijd de bedoeling was. Vorig jaar startte een onderzoek naar mogelijke alternatieve locaties, maar de conclusie was uiteindelijk dat de huidige locatie aan de Vijhestraat de beste optie is.

Bij de vestiging van coffeeshop Columbus in het voormalige pand van restaurant Tommy’s vier jaar geleden, waren er aanvankelijk bezwaren vanuit de buurt. Er werd gevreesd voor verkeers- en parkeerproblemen en overlast, mede vanwege de nabijheid van basisschool De Rank.

Echter, deze bezwaren werden door toenmalig burgemeester Harm-Jan van Schaik afgewezen, met de opmerking dat er ook eerder geen problemen waren met de voormalige coffeeshop Liberty.

De rechter deed in augustus 2022 uitspraak in een rechtszaak tegen de burgemeester van Harderwijk omtrent de zaak van omwonenden en omliggende bedrijven vanwege de overlast die coffeeshop Columbus zou veroorzaken. De rechter verklaarde het beroep ongegrond.

Bezwaren en drukte in de binnenstad

Het nieuwe college, dat twee jaar geleden aantrad, had deels een andere kijk op de situatie.

In de coalitieafspraken stond dat de coffeeshop in de binnenstad ongewenste drukte veroorzaakte en dat men op zoek zou gaan naar een betere locatie.

Ondanks deze intentie, bleek uit het recente onderzoek dat er geen betere plek voorhanden is. Joon verduidelijkt: “De onderzochte gebieden zijn beoordeeld op meerdere criteria, zoals openbare orde en veiligheid, wenselijkheid horeca, maatschappelijke controle en bereikbaarheid. Op al deze terreinen kwam de binnenstad als meest geschikt uit de bus.”

Reacties en toekomstperspectief

Volgens burgemeester Joon zijn er momenteel geen klachten van omwonenden over de coffeeshop. “Ja, er is soms sprake van verkeersoverlast, vooral door parkeerders. Maar dat kun je niet alleen aan de coffeeshop toeschrijven; dat heeft ook te maken met toeristisch verkeer.” De gemeente is zich bewust van deze problematiek en werkt aan oplossingen, zoals opgenomen in de binnenstadsvisie.

Stichting Columbus, die de coffeeshop beheert, stond van begin af aan open voor overleg. Bestuurslid Hans Nijman gaf twee jaar geleden al aan dat de stichting meewerkend was ingesteld. “Wij zien geen reden onze hakken in het zand te zetten, maar de bal ligt bij de gemeente.” Voorzitter Peter Baten noemt de verklaring van de burgemeester “goed nieuws”, maar benadrukt dat de stichting het onderzoek nog moet doornemen en bespreken voordat ze inhoudelijk kunnen reageren.

Toekomst van coffeeshop Columbus in de binnenstad

Met de bevestiging van burgemeester Joon dat coffeeshop Columbus in de binnenstad blijft, lijkt een einde te komen aan de discussie over de locatie. De gemeente blijft werken aan oplossingen voor de verkeersproblematiek en blijft in gesprek met betrokken partijen om een harmonieuze balans te vinden in de binnenstad van Harderwijk.