Rechter: coffeeshop Columbus mag in centrum Harderwijk blijven

De Rechtbank Gelderland heeft de kant van burgemeester Harderwijk en coffeeshop Columbus gekozen: overlast geklaag is ongegrond.

0
coffeeshops jan van piekeren column werken in de coffeeshops tijdens de corona crisis afhaal horeca gedeelte open dicht coffeeshop roermond Coffeeshop van het Jaar
- Advertentie -

De Rechtbank Gelderland heeft eind augustus (de uitspraak werd pas deze week gepubliceerd) uitspraak gedaan in de zaak tegen de burgemeester van Harderwijk omtrent de zaak van omwonenden en omliggende bedrijven vanwege de overlast die coffeeshop Columbus zou veroorzaken. De rechter verklaarde het beroep ongegrond.

Rechter kiest kant burgemeester Harderwijk en coffeeshop Columbus

In de uitspraak valt het volgende te lezen:

Er is geen sprake van onaanvaardbare parkeer- en verkeersoverlast. Ook op de gekozen locatie kan de coffeeshop voldoen aan de gestelde gedoogcriteria die zien op het voorkomen van parkeer- en verkeersoverlast. Het is niet aannemelijk gemaakt dat ook geen sprake is van andere onaanvaardbare overlast door bezoekers van de coffeeshop. Er zijn niet of nauwelijks klachten ingediend, terwijl daartoe voldoende mogelijkheden aanwezig waren.

Voor de goede orde: de zaak was dus aangespannen tegen de burgemeester van Harderwijk en niet de coffeeshopondernemer.

De burgemeester Harm Jan van Schaik (CDA) is namelijk van mening dat er geen klachten bekend zijn van overlast en dat er geen zwaarwegende verkeers- en parkeerproblemen zijn door bezoekers van de coffeeshop.

De coffeeshop is daarnaast een niet-commerciële coffeeshop die in 2018 werd geopend nadat de vorige coffeeshop werd gesloten. Niet veel later in 2018 werden dan ook al de eerste bezwaren ingediend, maar door corona, werkdruk bij de rechtbank en op verzoek van gemeente en bezwaarmaker was de zitting steeds verder uitgesteld.

Coalitie wil coffeeshop Columbus uit binnenstad verhuizen in samenspraak met de ondernemer

Dat terwijl eerder dit jaar in het coalitieakkoord van de gemeente Harderwijk is opgenomen dat de coffeeshop Columbus uit de binnenstad moet verhuizen. Daar zou Columbus hulp bij krijgen van de gemeente. De coffeeshop mag sowieso tot eind 2025 op dezelfde plaats blijven aan de Vijhestraat. “De intentie is in elk geval om de coffeeshop te behouden,” liet Wethouder Marcel Companjen weten eerder dit jaar.

Op 17 december 2025 verlopen in ieder geval de gedoogverklaring en exploitatievergunning van de coffeeshop. Het valt te bezien wat er daarna gebeurd. We blijven het nieuws in de gaten houden in ieder geval.