Lezen: brief aan gemeenteraad Amsterdam over deelname wietexperiment

Eerder deze week dook een brief op die 20 juli j.l. werd verstuurd aan de gemeenteraad van Amsterdam met de vraag of Amsterdam niet alsnog deel kan nemen aan het wietexperiment.

0
amsterdam coffeeshops coffeeshoptoerisme drugstoerisme petitie toeristenverbod
- Advertentie -

Eerder deze week dook een brief op ondertekend door Mariska van Putten die 20 juli j.l. werd verstuurd aan de gemeenteraad van Amsterdam met waarom de bedrijven waar ze aandeelhouder van is groot voorstander zijn van deelname aan het Experiment gesloten coffeeshopketen.

Deelname Amsterdam aan wietexperiment, geen i-criterium discussie meer en uitbreiding aantal telers

In de brief wordt onder andere beargumenteerd dat met toetreding aan het wietexperiment de lopende i-criterium discussie kan worden gesmoord, want daarmee zou de keten worden gesloten.

Ook wordt in de brief beargumenteerd dat omdat er maar 80 coffeeshops zullen meedoen aan de wietproef, en er 166 coffeeshops zijn in Amsterdam, dat van de lijst met telers die door de eerste schifting zijn gekomen er 20 bovenop de bestaande tien geselecteerde telers zouden kunnen worden toegevoegd.

Dat zou 30 telers in totaal maken, een verdrievoudiging, dat de in totaal 246 coffeeshops dan zou kunnen bevoorraadden.

Uit de brief (PDF):

De gemeente Amsterdam behuist in totaal 166 coffeeshops terwijl er in de huidige opzet van het experiment ‘slechts’ 80 coffeeshops deelnemen. Het daarmee gepaard gaande risico kan zijn dat er niet voldoende cannabis geteeld wordt door de 10 (door de Minister aangewezen) telers. Wij zien dit niet als een reëel risico. Voor het uitvoeren van de teelt binnen het experiment hebben in totaal 149 telers zich aangemeld, waarvan er uiteindelijk 46 hebben voldaan aan alle gestelde eisen. Vervolgens zijn vanuit die 46 telers 10 telers middels een loting geselecteerd. Indien deze telers binnen een bepaalde tijd niet succesvol zijn in het opzetten van hun faciliteit, dan kan het ministerie de volgende teler op de wachtlijst aanwijzen. Gezien teler nummer 11 ook is toegewezen (in de oorspronkelijke tien is er een afgevallen) staan er nu nog 35 bedrijven, die aan alle door de ministers gestelde eisen voldoen, op een wachtlijst om cannabis voor het experiment te mogen telen.

Verder valt onderin de brief valt te lezen:

Wij zouden u willen vragen om nogmaals in overweging te nemen om Amsterdam aan te melden als aanvullende grote stad voor deelname aan het experiment gesloten coffeeshopketen.