FDA: regelgeving niet voldoende voor CBD, Amerikaanse Congres aan zet

Volgens de FDA zijn bestaande regelgevingskaders voor voedingsmiddelen en supplementen niet geschikt voor cannabidiol (CBD) en zullen ze samen werken met het Amerikaanse Congres aan een nieuwe weg voorwaarts.

0
FDA food and drug administration VS
- Advertentie -

De Food and Drug Administration (FDA, vergelijkbaar met de NVWA in Nederland) heeft vorige week een persbericht verstuurd waarin ze aangeven tot de conclusie te zijn gekomen dat de bestaande regelgevingskaders voor voedingsmiddelen en supplementen niet geschikt zijn voor cannabidiol (CBD) en samen zal werken met het Amerikaanse Congres aan een nieuwe weg voorwaarts.

Hieronder volgt een vrije vertaling van het persbericht.

Gezien de groeiende markt voor cannabidiol (CBD) producten, heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration een interne werkgroep op hoog niveau bijeengeroepen om mogelijke regelgevingsroutes voor CBD-producten te onderzoeken. Vandaag kondigen we aan dat de FDA na zorgvuldig onderzoek heeft geconcludeerd dat er een nieuw regelgevend traject voor CBD nodig is dat de wens van individuen om toegang te krijgen tot CBD-producten in evenwicht brengt met het regelgevend toezicht dat nodig is om risico’s te beheersen. Het bureau is bereid om op dit punt met het Congres samen te werken. Vandaag wijzen we ook drie petities van burgers af die het bureau hadden gevraagd om regelgeving op te stellen om de marketing van CBD-producten als voedingssupplementen mogelijk te maken.

Het gebruik van CBD roept verschillende veiligheidsproblemen op, vooral bij langdurig gebruik. Studies hebben de mogelijkheid van schade aan de lever, interacties met bepaalde medicijnen en mogelijke schade aan het mannelijke voortplantingssysteem aangetoond. Blootstelling aan CBD is ook zorgwekkend als het gaat om bepaalde kwetsbare bevolkingsgroepen, zoals kinderen en zwangere vrouwen.

Een nieuw regelgevend traject zou consumenten ten goede komen door waarborgen en toezicht te bieden om risico’s met betrekking tot CBD-producten te beheren en te minimaliseren. Sommige hulpmiddelen voor risicobeheer kunnen duidelijke labels zijn, preventie van verontreinigingen, limieten voor het CBD-gehalte en maatregelen, zoals de minimale aankoopleeftijd, om het risico van inname door kinderen te verkleinen. Daarnaast zou een nieuw traject toegang en toezicht kunnen geven op bepaalde CBD-bevattende producten voor dieren.

De bestaande voedsel- en voedingssupplementenautoriteiten van de FDA bieden slechts beperkte hulpmiddelen om veel van de risico’s van CBD-producten te beheersen. Volgens de wet moet elke stof, inclusief CBD, voldoen aan specifieke veiligheidsnormen om legaal op de markt te worden gebracht als voedingssupplement of voedingsadditief.

De werkgroep, waarvan ik de voorzitter ben, heeft onderzoeken met betrekking tot het op CBD gebaseerde medicijn Epidiolex nauwkeurig onderzocht, wetenschappelijke literatuur gepubliceerd, informatie ingediend bij een openbare rol, evenals onderzoeken die zowel door als in opdracht van het bureau zijn uitgevoerd. Gezien het beschikbare bewijs is het niet duidelijk hoe CBD-producten zouden kunnen voldoen aan de veiligheidsnormen voor voedingssupplementen of voedseladditieven. We hebben bijvoorbeeld geen voldoende bewijs gevonden om te bepalen hoeveel CBD kan worden geconsumeerd, en voor hoe lang, voordat het schade veroorzaakt. Daarom zijn we niet van plan om regelgeving na te streven die het gebruik van CBD in voedingssupplementen of conventionele voedingsmiddelen toestaat.

CBD vormt ook risico’s voor dieren en mensen kunnen onbewust worden blootgesteld aan CBD via vlees, melk en eieren van dieren die CBD hebben gekregen. Omdat niet duidelijk is hoe CBD-producten zouden kunnen voldoen aan de veiligheidsnorm voor stoffen in diervoeding, zijn we ook niet van plan om regelgeving na te streven die het gebruik van CBD in diervoeding toestaat. Een nieuw regelgevend traject zou toegang en toezicht kunnen bieden voor bepaalde CBD-bevattende producten voor dieren.

De FDA zal actie blijven ondernemen tegen CBD en andere van cannabis afgeleide producten om het publiek te beschermen, indien nodig in samenwerking met regelgevende partners van de staat. We zullen ijverig blijven in het monitoren van de markt, het identificeren van producten die risico’s inhouden en handelen binnen onze autoriteiten. De FDA kijkt ernaar uit om samen met het Congres een strategie voor meerdere instanties te ontwikkelen voor de regulering van deze producten om de gezondheid en veiligheid van het publiek te beschermen.

Het is overigens (logischerwijs) niet voor het eerst dat de FDA zich mengt in een discussie rondom van cannabis afgeleide producten. Zo waarschuwden ze in mei vorig jaar voor bedrijven die illegaal CBD- en Delta-8 THC-producten verkopen.