Frankrijk stelt nieuw medicinale cannabis amendement voor na eerdere afwijzingen

De Franse regering is met een nieuw amendement gekomen voor medicinale cannabis, te midden van verwarring en vragen over de uitvoering.

0
frankrijk hennep gestookte gasfabriek
- Advertentie -

In een onverwachte wending heeft de Franse regering een nieuw amendement voorgesteld met betrekking tot medicinale cannabis. Dit komt nadat eerdere pogingen om de algemene beschikbaarheid van medische cannabis te reguleren werden afgewezen. Het oorspronkelijke amendement, nummer 3296, werd voor het eerst ingediend op 20 oktober en trok aandacht na een onhandige aankondiging door de minister van Volksgezondheid op 11 oktober. Dit voorstel is nu vervangen door amendement nummer 3298, dat op afgelopen maandag 23 oktober werd ingediend.

Tijdelijke status voor cannabis-medicijnen

Het nieuwe amendement heeft tot doel een tijdelijke status te creëren voor medicijnen op basis van cannabis. Deze medicijnen worden gedefinieerd als “elk medicijn waarvan de werkzame stof bestaat uit een bereiding op basis van Cannabis sativa L. waarin een extract is verwerkt.” Deze medicijnen zullen een tijdelijke vergunning krijgen, die per medicijn wordt verleend, met een duur van vijf jaar, die verlengbaar is.

Indien het amendement wordt aangenomen, zullen deze medicijnen beschikbaar zijn voor eerste voorschrift in ziekenhuizen, met de mogelijkheid van herhaalrecepten als onderdeel van standaard zorgtrajecten, vergelijkbaar met het huidige experimentele programma.

De prijsstelling van deze cannabis-medicijnen zal afhankelijk zijn van hun kenmerken, samenstelling en farmaceutische vorm. Daarnaast zullen de prijzen worden afgestemd op de Europese prijzen en tarieven voor vergelijkbare marktgroottes, zoals vastgesteld in een toekomstige verordening. De details met betrekking tot vergoedingen door de ziektekostenverzekering zullen worden vastgesteld in een ministerieel besluit.

De kwaliteits- en veiligheidscriteria voor farmaceutische producten, evenals de therapeutische indicaties die in aanmerking komen voor behandeling met medische cannabis, zullen worden vastgesteld in een ministerieel besluit.

Onzekerheden en de weg naar algemene beschikbaarheid

Hoewel dit nieuwe amendement een stap voorwaarts betekent voor patiënten die afhankelijk zijn van medicinale cannabis, blijven er nog veel onbeantwoorde vragen bestaan. Sommige aspecten, zoals de voorwaarden voor de teelt en veiligheid van cannabis, worden niet uitgebreid besproken in het huidige voorstel. Bovendien is het nog niet duidelijk welke vormen van cannabis-medicijnen precies zullen worden toegestaan, zoals bloemen, oliën en/of extracten.

De algemene beschikbaarheid van medicinale cannabis wordt niet verwacht vóór 1 januari 2025. In de tussentijd zullen patiënten die deelnemen aan het huidige experiment tot eind maart 2024 hun behandeling voortzetten. Er kan een tweede verlenging zijn van maximaal 9 maanden, maar de algemene beschikbaarheid kan pas plaatsvinden wanneer een specifiek medicijn op basis van cannabis is goedgekeurd en beschikbaar is. De kosten van deze medicijnen zullen worden gedekt door de ziektekostenverzekering, op basis van een vastgesteld bedrag in overeenstemming met een ministerieel besluit.

Mado Gilanton, voorzitter van de vereniging Apaiser S&C, verwelkomt dit nieuwe amendement als “een uitstekend nieuws voor patiënten” en erkent dat dit een “eerste stap voorwaarts” is. Ze benadrukt echter dat er nog veel werk te doen is, zowel om het amendement aangenomen te krijgen als om de uiteindelijke implementatie te waarborgen.