Minister kondigt verruiming medicinale cannabisbeleid aan, mét verandering Opiumwet

In de Kamerbrief benadrukt Dijkstra dat er vanaf 1 september 2024 meer ruimte komt voor de verhandeling van cannabispreparaten, cannabis voor wetenschappelijk onderzoek en incidentele verhandeling van medicinale cannabis.

0
medicinale cannabis LUMC chronische pijn Leids Universitair Medisch Centrum VWS jazz pharmaceuticals gw pharmaceuticals
- Advertentie -

In een op afgelopen 13 juni aan de Tweede Kamer gepresenteerde Kamerbrief heeft de minister voor Medische Zorg, Pia Dijkstra, de contouren geschetst van belangrijke wijzigingen in het beleid rondom medicinale cannabis. Deze beleidswijzigingen, die in stappen worden doorgevoerd, hebben als doel om de rol van het Bureau Medicinale Cannabis (BMC) te herzien en meer ruimte te creëren voor andere partijen binnen de keten van medicinale cannabis.

Meer ruimte voor onderzoek en productie

In de brief benadrukt Dijkstra dat er vanaf 1 september 2024 meer ruimte komt voor de verhandeling van cannabispreparaten, cannabis voor wetenschappelijk onderzoek en incidentele verhandeling van medicinale cannabis.

“We streven ernaar de mogelijkheden binnen deze sector te verruimen, zonder het risico op misbruik onaanvaardbaar te vergroten”

Het BMC, dat momenteel het wettelijke alleenrecht heeft om medicinale cannabis te verhandelen, zal een beperktere rol aannemen. Hierdoor kunnen ook niet-gecontracteerde partijen via het BMC hun producten afzetten. De fysieke en financiële transacties zullen plaatsvinden tussen de producerende en afnemende partijen, terwijl het BMC een administratieve en controlerende rol vervult.

“De invoering van dit nieuwe beleid wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid vormgegeven,” stelt Dijkstra. “We streven ernaar de mogelijkheden binnen deze sector te verruimen, zonder het risico op misbruik onaanvaardbaar te vergroten.”

Gefaseerde opening van de markt

Het nieuwe beleid wordt gefaseerd ingevoerd om ervoor te zorgen dat er voldoende waarborgen zijn om misbruik te voorkomen.

Tegen het einde van het jaar 2024 zal een verdere verruiming van het beleid plaatsvinden, waarbij de structurele verhandeling van medicinale cannabis mogelijk wordt gemaakt zonder beperkingen wat betreft volume en frequentie van verhandelingen. Een uitzondering blijft de levering van cannabis flos aan apotheken, wat exclusief via het BMC blijft verlopen.

De laatste fase van deze beleidswijziging wordt verwacht in januari 2026, waarbij het BMC anders wordt ingericht en de gesloten keten van toelevering aan apotheken wordt herzien. Het BMC zal hierbij zijn administratieve en controlerende rol behouden.

Wijziging van de Opiumwet

Naast de veranderingen in het beleid rondom medicinale cannabis, is er ook een wijziging van de Opiumwet aangekondigd.

Deze wetswijziging beoogt de wettelijke rol van het BMC te verkleinen, met name het alleenrecht om cannabis te importeren, exporteren, verkopen en af te leveren. Dit proces zal naar verwachting ten minste twee jaar in beslag nemen en zal ten minste eind 2026 zijn voltooid.

“Ik ben voornemens om per januari 2026 een laatste beleidswijziging door te voeren, waarmee het BMC anders wordt ingericht en ‘de gesloten keten’ wordt herzien,” aldus Dijkstra.

De minister heeft toegezegd de Tweede Kamer in het vierde kwartaal van 2024 te informeren over de voortgang van de implementatie van het nieuwe beleid en de verkenning van de wijziging van de Opiumwet.