Nederland telt 565 coffeeshops in 2021 (een meer dan in 2020) volgens coffeeshopmonitor

Dat zijn er toch weer twee minder sinds de laatste coffeeshopmonitor van 2018, toen er welgeteld 567 coffeeshops verspreid over 102 coffeeshopgemeenten waren.

0
coffeeshops jan van piekeren column werken in de coffeeshops tijdens de corona crisis afhaal horeca gedeelte open dicht coffeeshop roermond Coffeeshop van het Jaar
- Advertentie -

Deze week verscheen de nieuwe coffeeshopmonitor, die zoals gebruikelijk in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is uitgevoerd door het onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau Breuer & Intraval. Daaruit kwam een telling van 565 coffeeshop in Nederland in 2021: een stijging van een coffeeshop ten op zichte van 2020, maar een daling van twee coffeeshops sinds de laatste coffeeshopmonitor van 2018 toen er 567 coffeeshops werden geteld.

Nederland telt nog 565 coffeeshops in 2021

In het rapport valt te lezen dat eind 2020 Nederland in totaal 564 coffeeshops telde verspreid over 102 coffeeshopgemeenten. Dat is een daling ten opzichte van eind 2018 toen er 567 coffeeshops waren en eind 2016 toen er 573 coffeeshops waren. De onderzoekers concluderen dat de stabilisatie daarmee doorzet. In maart 2021 is het aantal
coffeeshops met één gestegen naar 565.

Een aantal andere bevingen uit het rapport:

  • Vrijwel alle coffeeshopgemeenten hanteren een maximumbeleid waarbij een maximum aantal coffeeshops binnen de gemeentegrenzen wordt toegestaan (101 van de 102 coffeeshopgemeenten).
  • Het aantal gemeenten dat het ingezetenencriterium in het beleid heeft staan is gedaald van 84,3% in 2018 naar 74,5% in 2020.
  • Eveneens de vorige meting is er in 94 van de 102 coffeeshopgemeenten naast de landelijke gedoogcriteria ook een vestigingscriterium van toepassing. Daarbij is het afstandscriterium het meest gehanteerde criterium. De meeste gemeenten hanteren een afstand van 250 meter of minder van een coffeeshop tot een onderwijsinstelling. Het praktische toezicht op de coffeeshops is in de meeste gemeenten de gezamenlijke taak van  politie en gemeente (68 van de 102 coffeeshopgemeenten).
  • De meeste coffeeshopgemeenten (91,2%) geven aan dat de bestuursrechtelijke
    sancties voor het overtreden van de van toepassing zijnde gedoogcriteria formeel
    zijn vastgelegd in een handhavingsarrangement.
  • In 2020 zijn er in totaal 42 overtredingen in 21 gemeenten geconstateerd. Dit is een stijgende lijn ten opzichte van 2018 en 2016 toen het respectievelijk om 26 (in 14 gemeenten) en 19 (in 17 gemeenten) geconstateerde overtredingen ging.
  • Van de in 2020 vastgestelde overtredingen werd het vaakst een overtreding van de maximale handelshoeveelheid geconstateerd (25 keer).

In de brief van demissionair minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus aan de Tweede Kamer geeft hij aan dat het ministerie de de landelijke meting voort te zetten naast de monitor die in het kader van het Experiment Gesloten Coffeeshopketen na de zomer zal worden uitgevoerd.