Oregon verleent gratie aan zo’n 45.000 mensen voor cannabisbezit

De gratie zal 47.144 veroordelingen voor het bezit van een kleine hoeveelheid cannabis uit individuele dossiers schrappen.

0
Oregon
- Advertentie -

De gouverneur van Oregon maakte afgelopen maandag bekend dat ze gratie verleent aan zo’n 45.000 mensen voor het simpel bezit van cannabis.

Het besluit zal naar schatting relevant zijn voor zo’n 45.000 personen in de hele staat en zal meer dan $ 14.000.000 aan bijbehorende boetes en vergoedingen vergeven. De gratie zal 47.144 veroordelingen voor het bezit van een kleine hoeveelheid cannabis uit individuele dossiers schrappen, waardoor barrières worden weggenomen voor duizenden mensen die op zoek zijn naar werk, huisvesting en onderwijskansen die anders niet in aanmerking kwamen.

De gratie is van toepassing op elektronisch beschikbare Oregon-veroordelingen voor het bezit van 1 ounce of minder cannabis, in gevallen van vóór 2016 waarin de persoon 21 jaar of ouder was, waar dit de enige aanklacht was en waar geen slachtoffers waren. Deze gratie is niet van toepassing op andere overtredingen die verband houden met cannabis of andere gereguleerde stoffen.

“Niemand verdient het om voor altijd opgezadeld te worden met de gevolgen van een veroordeling voor eenvoudig bezit van cannabis – een misdaad die in Oregon niet langer in de boeken staat”

“Niemand verdient het om voor altijd opgezadeld te worden met de gevolgen van een veroordeling voor eenvoudig bezit van cannabis – een misdaad die in Oregon niet langer in de boeken staat”, zei gouverneur Brown in het persbericht. “Oregonianen zouden nooit geconfronteerd moeten worden met huisvestingsonzekerheid, arbeidsbelemmeringen en onderwijsbelemmeringen als gevolg van iets dat nu volledig legaal is, en dat al jaren is. Mijn pardon zal deze ontberingen wegnemen. En terwijl Oregonianen cannabis tegen vergelijkbare tarieven gebruiken, zijn zwarte en Latina / o / x-mensen gearresteerd, vervolgd en veroordeeld tegen onevenredige tarieven.”

“We zijn een staat en een natie van tweede kansen. Vandaag onderneem ik stappen om het onrecht recht te zetten van een gebrekkig, onrechtvaardig en verouderd strafrechtsysteem in Oregon als het gaat om persoonlijk bezit van cannabis. Voor de naar schatting 45.000 personen die gratie krijgen voor eerdere staatsveroordelingen voor het bezit van cannabis, zal deze actie helpen om de nevengevolgen die voortvloeien uit deze veroordelingen te verlichten.”

Na de gratie van de gouverneur zal de gerechtelijke afdeling van Oregon ervoor zorgen dat alle gerechtelijke documenten die verband houden met deze gratieverleenbare misdrijven worden verzegeld, zoals vereist door de wet.

Oregon had overigens cannabis al in juli 2016 gelegaliseerd.

Gratieverlening na oproep Biden

De gratieverlening is een gevolg van de oproep van president Joe Biden, die in oktober bekend maakte gratie te verlenen aan gevangenen in federale gevangenissen voor het simpel bezit van kleine hoeveelheden cannabis. Hij riep daarbij gouverneurs van de verschillende staten op om hetzelfde te doen.