Pas in 2024 start met toestaan cannabis thuisteelt, clubs in Duitsland

De wet die thuisteelt en cannabis clubs mogelijk zal maken in Duitsland zal naar verwachting in 2024 in werking treden.

0
Cannabis legalisering Duitsland
- Advertentie -

Eerder deze week maakten twee Duitse ministers tijdens een persconferentie de cannabis plannen inclusief thuisteelt, clubs en experimenten bekend. Maar een datum van invoering werd nog niet genoemd. Gisteren werd echter een Q&A pagina op een website van het Duitse ministerie van Volksgezondheid gevonden, waarop staat dat de wet die de thuisteelt van cannabis en het vormen van clubs mogelijk zal maken pas in 2024 in werking zal treden.

Thuisteelt en cannabis clubs pas in 2024 toegestaan in Duitsland

De vondst werd gedaan door het Hanfverband, die verbolgen reageerde.

“Dit is onaanvaardbaar, er moet dit jaar merkbare verlichting zijn!” aldus het Hanfverband.

Ook politicia Kristine Lütke van de coalitiepartij FDP (woordvoerder verslavings- en drugsbeleid) reageerde op Twitter.

“Thuisteelt en cannabis clubs pas in 2024?! Dit is veel te laat en moet sneller! Hoe kan dat, Karl Lauterbach? Gelieve de situatie te verduidelijken!” aldus Lütke.

Later liet ze nogmaals weten:

“Thuisteelt en cannabis clubs moeten dit jaar komen – idealiter voor de zomerstop! 2024 is zeker te laat! Minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach moet nu zo snel mogelijk een eerste wetsontwerp presenteren!” vervolgde Lütke.

In zijn volledigheid is het antwoord op vraag 2 uit de Q&A over wanneer de wet van kracht wordt en er legaal een joint kan worden gerookt:

De federale regering bereidt het wetsontwerp ter zake voor op basis van de huidige kernpuntennota en is van plan om in april 2023 het werkontwerp voor Pijler 1 voor te leggen. Er moet een groot aantal juridische en operationele uitvoeringsvragen worden beantwoord. Daarnaast zal Pijler 2 waarschijnlijk onderhevig zijn aan een meldingsplicht (zogenaamde meldingsplicht) aan de Europese Commissie. Met de kennisgeving van het wetsontwerp aan de Europese Commissie gaat een standstill-periode van drie maanden in waarin de wet niet aangenomen mag worden. Als de Commissie of een lidstaat een omstandig advies over het wetsontwerp uitbrengt, wordt de standstill-periode verlengd tot zes maanden. Bovendien moet de federale regering reageren op elke verklaring. Een concreet tijdschema kan daarom nog niet worden gegeven. De Wet Pijler 1 (collectieve teelt in corporaties en particuliere teelt) zal naar verwachting in 2024 in werking treden.