Studie: THC-waarden op Amerikaanse legale wiet hoger dan werkelijkheid

Volgens onderzoekers van de Universiteit van Northern Colorado zijn de THC-waarden op verpakkingen van cannabisproducten vaak niet accuraat, wat belangrijke gevolgen kan hebben voor consumenten.

0
Studie: THC-waarden op Amerikaanse legale wiet hoger dan werkelijkheid
Schwabe AL, Johnson V, Harrelson J, McGlaughlin ME (2023) Uncomfortably high: Testing reveals inflated THC potency on retail Cannabis labels. PLoS ONE 18(4): e0282396. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0282396
- Advertentie -

Een nieuwe studie van de Universiteit van Northern Colorado toont aan dat de THC-waarden op verpakkingen van cannabisproducten vaak overgerapporteerd worden. Dit kan belangrijke gevolgen hebben voor consumenten, zo stellen onderzoekers Mitchell McGlaughlin en Anna Schwabe van de afdeling Biologische Wetenschappen.

Inflatie THC-waarden op verpakkingen

De studie, getiteld “Uncomfortably High: Testing Reveals Inflated THC Potency on Retail Cannabis Labels”, gepubliceerd in het tijdschrift PLOS ONE op 12 april 2023, analyseerde THC-potentie in 23 monsters van 10 cannabisdispensaria in de Colorado Front Range en vergeleek de resultaten met de THC-waarden die op de verpakkingen stonden vermeld.

Ongeveer 70% van de monsters die werden verzameld en geanalyseerd door een derde partij laboratorium bleken met ten minste 15% te zijn overgerapporteerd, waarmee wordt bevestigd dat consumenten vaak worden misleid over het product dat ze kopen.

Belangrijke gevolgen voor consumenten en de industrie

Volgens de auteurs van de studie kan het gebrek aan nauwkeurige rapportage van THC-potentie belangrijke gevolgen hebben voor medische patiënten die de dosering willen controleren, recreatieve consumenten die een effect verwachten dat in lijn is met de prijs en het vertrouwen in de cannabisindustrie als geheel.

Het is dus van groot belang dat de industrie ervoor zorgt dat de informatie op de verpakking van cannabisproducten nauwkeurig is om consumenten te beschermen.

‘Lab Shopping’ groot probleem in de Amerikaanse cannabisindustrie

Een verklaring voor de resultaten van het onderzoek is het zogenaamde Lab Shopping in de Verenigde Staten.

Lab Shopping is een term die wordt gebruikt in de Amerikaanse cannabisindustrie om te verwijzen naar het proces waarbij cannabisbedrijven verschillende laboratoria gebruiken om hun producten te testen en dan het laboratorium selecteren dat de resultaten produceert die het meest gunstig zijn voor hun bedrijf. Dit kan leiden tot inconsistenties en onnauwkeurigheden in de testresultaten en is daarom problematisch.

Het is belangrijk op te merken dat de Amerikaanse cannabisindustrie grotendeels gereguleerd is op staatsniveau en elke staat zijn eigen regelgevende instantie heeft die toezicht houdt op de productie en verkoop van cannabisproducten. Sommige staten vereisen dat cannabisbedrijven hun producten laten testen door onafhankelijke laboratoria om ervoor te zorgen dat ze veilig zijn voor consumptie en om informatie over de inhoud van de producten te verstrekken aan consumenten.

Het probleem met lab shopping is dat sommige bedrijven op zoek kunnen gaan naar laboratoria die bereid zijn om resultaten te produceren die gunstiger zijn voor hun bedrijf, zoals hogere THC- of CBD-waarden, terwijl andere laboratoria resultaten kunnen produceren die minder gunstig zijn. Dit leidt tot inconsistente en onnauwkeurige testresultaten en kan leiden tot misleiding van consumenten en de cannabisindustrie als geheel.

Bovendien kan lab shopping leiden tot onnauwkeurige resultaten bij testen op pesticiden, zware metalen en andere verontreinigingen in cannabisproducten, wat de gezondheid van consumenten in gevaar kan brengen. Het kan ook leiden tot het verlies van vertrouwen in de cannabisindustrie en de regelgevende instanties die toezicht houden op de productie en verkoop van cannabisproducten.

Tijdens het Experiment gesloten coffeeshopketen zullen verschillende laboratoria voor het het ministerie van VWS de lab analyse methodieken van het NVWA gebruiken.