Rechter: coffeeshop De Driemaster in Groningen moet gesloten blijven

Coffeeshop De Driemaster in Groningen blijft gesloten nadat de rechter niet mee gaat in de vraag vanuit de coffeeshop om de sluiting op te schorten tot is beslist in het aangetekende bezwaar.

0
growshopwet cannabis en verkeer speekseltest rijden onder invloed checkpoint kulu trading politie voorraad coffeeshophouder coffeeshop alien fyta waalwijk Coronamaatregelen
- Advertentie -

De voorzieningenrechter gaat niet mee in de vraag vanuit coffeeshop De Driemaster om het besluit op te schorten van de burgemeester om de coffeeshop te sluiten voor vier maanden.

Coffeeshop De Driemaster in Groningen blijft gesloten

De coffeeshop was namelijk gesloten voor vier maanden wegens de aanwezigheid van zo’n 18 kilo in een bovenruimte en een kelder, terwijl 500 gram is toegestaan. Wel is bij die 18 kilo ook het verpakkingsmateriaal gerekend.

Het vinden van de voorraad zou een bijvangst zijn geweest van een inval door de FIOD (Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst) in september vorig jaar.

De coffeeshop had bezwaar aangetekend en hoopte dat de rechter de sluiting op zou schorten zolang er nog niet beslist was in het bezwaar.

De rechter gaat echter niet mee in de bezwaren zoals de bekende achterdeurproblematiek. Volgens de rechter hoeft de burgemeester de toevoer niet te gedogen.

Groningen is overigens een van de tien gemeenten (er komt een elfde gemeente bij) die deelnemen aan het Experiment gesloten coffeeshopketen. De coffeeshop voerde dan ook dan tijdens het wietexperiment een grotere handelsvoorraad is toegestaan, maar ook dit argument werd afgewezen door de rechter.