Wetsvoorstel ingediend voor toevoeging elfde wietexperiment gemeente

Het wetsvoorstel moet nog wel worden goedgekeurd door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

0
aanmelden wietproef wietexperiment etten-leur project c grow solutions experiment gesloten coffeeshopketen drachten
- Advertentie -

Eerder deze week heeft Ernst Kuipers (D66), minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een wetsvoorstel ingediend dat het Experiment gesloten coffeeshopketen zal uitbreiden van tien gemeenten naar elf gemeente zoals aangekondigd in het regeerakkoord. Welke gemeente de elfde gemeente is, is echter niet bekend gemaakt.

Ernst Kuipers dient wetsvoorstel in voor het toevoegen van een elfde gemeente aan het Experiment gesloten coffeeshopketen

In de tekst van het wetsvoorstel valt te lezen:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet experiment gesloten coffeeshopketen te wijzigen door een elfde gemeente toe te voegen aan het experiment met het telen van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik met als doel om te bezien of en hoe op kwaliteit gecontroleerde hennep en hasjiesj gedecriminaliseerd aan de coffeeshops in een gesloten coffeeshopketen kunnen worden afgeleverd en wat de effecten daarvan zijn;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

In artikel 6, eerste lid, van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen wordt «tien» vervangen door «elf».

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Voor de goede orde: in de Wet experiment gesloten coffeeshopketen staat op overheid.nl bij artikel 6, eerste lid:

De aflevering aan en verkoop in coffeeshops van hennep of hasjiesj vindt in het kader en voor de duur van het experiment plaats in maximaal tien bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gemeenten.

Het enige wat het wetsvoorstel dan ook doet is het woordje ‘tien’ in die zin wijzigen naar ‘elf’.

Het wetsvoorstel moet nog wel worden goedgekeurd door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

Tegen de uitbreiding is wel bezwaar aangetekend door de burgemeesters van Heerlen en Maastricht zo leerden we eerder deze week.

Naast het wetsvoorstel, is er ook een memorie van toelichting te lezen voor de volledigheid.