Rechter: “Geen redelijk doel is gediend” met straf voor stash coffeeshop

De rechter oordeelde in de voorraad rechtszaak dat er met strafoplegging voor de coffeeshop werknemer "geen redelijk doel is gediend".

0
growshopwet cannabis en verkeer speekseltest rijden onder invloed checkpoint kulu trading politie voorraad coffeeshophouder coffeeshop alien fyta waalwijk Coronamaatregelen
- Advertentie -

De rechtbank Oost-Brabant heeft een uitspraak gedaan in een rechtszaak over de voorraad van een Brabantse coffeeshop, waarbij een werknemer van de coffeeshop schuldig is bevonden zonder strafoplegging (een zogenaamde 9a).

Schuldig zonder straf in rechtszaak voorraad Brabantse coffeeshop

De rechter oordeelde dat de werknemer wel degelijk de strafbare feiten 1 en 3 heeft begaan die zijn gelinkt met de coffeeshop, maar dat er met strafoplegging “geen redelijk doel is gediend”. Een tamelijk harde uitspraak van de rechter tegen het kromme beleid.

De strafbare feiten waren overigens:

  • Feit 1: medeplegen van: in de uitoefening van een beroep of bedrijf opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 3 onder B van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd
  • Feit 3: het deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven
  • Feit 4: het opzettelijk overtreden van een voorschrift, gesteld bij artikel 10.15 van de Telecommunicatiewet.

Ook over feit 4 besluit de rechtbank, ondanks dat de rechtbank het bezit van een zogenaamde ‘jammer’ sterk afkeurt, dat er met strafoplegging “niet langer een redelijk doel gediend”. Een van de redenen daarvoor is het het “flinke tijdsverloop tussen het aantreffen van de jammer en de berechting”.

Daarmee besloot de rechter tot het uitspreken van artikel artikel 9a Sr, waarmee de rechter wel degelijk dus de werknemer schuldig acht, maar geen straf of maatregel zal opleggen. Wel krijgen de werknemer en de coffeeshop de in beslag genomen items niet terug.