Rechter in souvenir winkel rechtszaak: CBD wiet ook lijst II Opiumwet

De winkel verkocht namelijk onder andere voorgedraaide joints met daarin alleen CBD wiet met minder dan 0,2% THC en dacht dat dit toegestaan was, maar de rechter gaat daar niet in mee.

0
cannabis light Zwitserland CBD
Enkele 'cannabis light' producten uit Zwitserland die we getest hebben.
- Advertentie -

Eerder deze maand heeft een voorzieningsrechter een verzoek van een souvenir winkel in het centrum van Amsterdam om een voorlopige voorziening afgewezen. De winkel verkocht namelijk onder andere voorgedraaide joints met daarin alleen CBD wiet met minder dan 0,2% THC en dacht dat dit toegestaan was, maar de rechter gaat daar niet in mee.

De politie had namelijk op 29 september 2022 tijdens een controle van de Ondermijningsbrigade een onderzoek ingesteld in het pand. Uit de hiervan opgestelde bestuurlijke rapportage van 12 oktober 2022 blijkt dat het volgende in het pand is aangetroffen:

  • 371 ‘ voorgedraaide joints’ met hennep (in totaal 528,99 gram);
  • 680 bakjes met truffels met een psychoactieve werking;
  • Twee dozen met Kamagra;
  • Vijf blauwkleurige tabletten;
  • Twee strips van Cobra-120 tabletten met de werkzame stof Sildenafil.

Niet alleen CBD joints dus, maar dat is wel waar de rechtszaak over ging.

Verweer van de souvenir winkel: CBD wiet valt niet onder lijst I of II van de Opiumwet

Het verweer leest als volgt:

Verzoekster stelt dat er geen drugs zoals genoemd op lijst I of II van de Opiumwet aanwezig waren in [verzoekster] . Verweerder heeft ten onrechte geen laboratoriumonderzoek gedaan, terwijl dit wel geboden was gelet op de zienswijze. Een joint zonder overschrijding van de toegestane hoeveelheid THC is toegestaan om te verkopen ofwel voorhanden te hebben. Binnen Nederlandse wetgeving zijn CBD-producten met een THC-gehalte lager dan 0,2% legaal. De aangetroffen joints betreffen CBD-joints en hebben een THC-gehalte van minder dan 0,2% conform de regelgeving van de Europese Unie en Nederland. De joints zijn afkomstig van een gecertificeerd bedrijf. Verzoekster verwijst ter onderbouwing naar de uitspraak van het Hof van Justitie van 19 november 2020. Andere souvenirshops verkopen dezelfde producten en die hoeven niet dicht. De truffels en overige pillen staan ook niet op lijst I of II van de Opiumwet. De burgemeester heeft derhalve niet de bevoegdheid om ex artikel 13b van de Opiumwet tot sluiting van het pand over te gaan. De sluiting is verder onrechtvaardig en disproportioneel.

Daar gaan de advocaten van de burgemeester echter niet in mee:

Verweerder stelt zich op het standpunt dat hennep op lijst II van de Opiumwet staat. De Opiumwet maakt geen onderscheid tussen producten met of zonder THC, zodat het gaat om verboden middelen. Ook hennep zonder THC mag niet worden verkocht, omdat hennep (zowel met als zonder THC) verboden is in de Opiumwet. Met het aantreffen van de geconstateerde hoeveelheden hennep is derhalve sprake van een situatie als bedoeld in artikel 13b van de Opiumwet en was verweerder bevoegd het pand te sluiten. De stelling van verzoekster dat joints waarin geen THC zit, of die een THC-gehalte hebben van minder dan 0,2%, niet onder de Opiumwet vallen, is onjuist. Uit de uitspraak van het Hof van Justitie van 19 november 2020 blijkt dat CBD-olie met een THC gehalte van minder dan 0,2% verhandeld mag worden. Dit geldt echter niét voor CBD-joints. De handel in CBD-joints is strafbaar en valt niet onder de bepalingen van het VWEU. Verweerder verwijst naar een uitspraak van het Duitse Bundesgerichtshof van 23 juni 2022. In deze uitspraak oordeelt het Duitse Hof dat een laag THC-gehalte in CBD-joints door verhitting kan worden verhoogd. Het Duitse Hof maakt een onderscheid tussen CBD-olie en onbewerkte hennep. CBD-olie is een extract waarmee het THC-gehalte niet kan worden verhoogd. Dit geldt niet voor hennep-joints. Het verhandelen van deze joints valt niet onder het vrije verkeer, omdat verkoop van hennep in het Enkelvoudig Verdrag strafbaar is gesteld. Het Duitse Hof verwijst ook naar de genoemde uitspraak van het Hof van Justitie van 19 november 2020 voor dit onderscheid. Daarnaast is de sluiting een noodzakelijk en geschikt middel en is een sluiting voor de duur van zes maanden in beginsel evenredig. De sluiting van het pand heeft als doel de verstoring van de openbare orde te herstellen. Het open blijven van het pand levert een ernstig gevaar op voor de openbare orde.

Ondanks het THC gehalte, is CBD wiet dus niet zo illegaal als wiet met een hoger THC-gehalte dan 0,2%.

De rechtszaak in Duitsland waar naar wordt verwezen, is overigens de zaak van afgelopen oktober waarin het Federaal Hof van Justitie in Duitsland heeft geoordeeld dat de handel in CBD wiet illegaal is.

De rechter ging mee in de argumenten dat ook CBD wiet illegaal is:

In de uitspraak van het Hof is overwogen dat CBD-olie met een THC-gehalte van minder dan 0,2% verhandeld mag worden. Niet is gebleken dat dit geldt voor CBD-joints.

De voorzieningenrechter wijst het verzoek om een voorlopige voorziening dan ook af.

En andere van hennep afgeleide producten dan?

Op Twitter vroeg Derrick Bergman namens stichting Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod dan ook zich af hoe het zit met andere van hennep afgeleide producten.

Volgende zin is echter:

Hennep is daarbij gedefinieerd als ‘elk deel van de plant van het geslacht Cannabis (hennep), waaraan de hars niet is onttrokken, met uitzondering van de zaden’.

Dus de zaden zijn hoe dan ook geen probleem. Maar de rest is inderdaad een goede vraag, als je de tekst heel letterlijk neemt.