Rechtszaak buurtbewoners en kerk tegen verhuizing coffeeshop De Bengel in Wageningen

Buurtbewoners en een kerk hebben een rechtszaak aangespannen om de verhuizing van coffeeshop De Bengel in Wageningen alsnog tegen te gaan.

0
coffeeshops jan van piekeren column werken in de coffeeshops tijdens de corona crisis afhaal horeca gedeelte open dicht coffeeshop roermond Coffeeshop van het Jaar
- Advertentie -

De verhuizing van coffeeshop De Bengel van de Sportstraat naar de Gerdesstraat in het centrum van Wageningen heeft bezorgdheid opgewekt onder buurtbewoners en een naburige kerk. De zorgen hebben geleid tot een juridische stap richting de rechter in Arnhem, waar de zaak onlangs werd behandeld.

Bezorgdheid over verhuizing coffeeshop De Bengel in Wageningen

Buurtbewoners en een kerk in de directe omgeving van coffeeshop De Bengel hebben hun bezorgdheid geuit over mogelijke overlast na de voorgestelde verhuizing berichtte De Gelderlander eind vorige week.

De eigenaar van de coffeeshop heeft van burgemeester Floor Vermeulen een exploitatievergunning en gedoogbeschikking ontvangen voor de nieuwe locatie in het centrum van Wageningen.

De verhuizing, oorspronkelijk gepland voor september, heeft echter vertraging opgelopen in verband met de inrichting van het nieuwe pand. De eigenaar hoopt nu begin volgend jaar de deuren te openen voor het publiek.

Gemeente Wageningen en eigenaar verdedigen verhuizing

De gemeente Wageningen heeft haar steun uitgesproken voor de verhuizing van coffeeshop De Bengel naar het centrum van de stad.

Tijdens de zitting werd benadrukt dat een coffeeshop in het stadscentrum de voorkeur geniet. De eigenaar van De Bengel betoogde dat de aard van coffeeshops is geëvolueerd, waarbij de nadruk ligt op afhaaltransacties. Dit betekent dat klanten hun softdrugs ophalen en direct vertrekken, waardoor de traditionele overlast van rokende klanten niet meer aan de orde is.

Hierdoor is de coffeeshop volgens de eigenaar niet langer onderhevig aan de classificatie ‘zware horeca’ in het geldende bestemmingsplan.

Afweging tussen leefklimaat en economische ontwikkeling

Terwijl de buurtbewoners vrezen voor mogelijke overlast en parkeerproblemen als gevolg van de verhuizing, heeft de gemeente Wageningen aangegeven adequaat te zullen optreden in geval van problemen, zoals vermeld in de gedoogbeschikking. De burgemeester is van mening dat de verhuizing geen negatieve invloed zal hebben op het leefklimaat in de buurt. De coffeeshop heeft immers al 30 jaar zonder noemenswaardige problemen op zijn huidige locatie geopereerd. Bovendien is de gemeente verheugd over de investeringen die de eigenaar zelf in het nieuwe pand doet.

De naburige kerk deelt eveneens zorgen, met name over mogelijke overlast van gebruikers van softdrugs die zich rondom de kerk zouden kunnen verzamelen. De rechter zal binnen twee weken uitspraak doen over de zaak, waarbij zowel de bezorgdheid van de buurtbewoners als de belangen van de gemeente en de eigenaar van coffeeshop De Bengel zorgvuldig zullen worden afgewogen.

In januari eerder dit jaar is de voorzieningenrechter al niet meegegaan in de bezwaren tijdens een rechtszaak van buurtbewoners van de nieuwe locatie.