Federatie van Verslavingsspecialisten steunt regulering van Zwitserse cannabisbeleid

Verslavingsexperts pleiten voor een streng gereguleerde cannabismarkt in Zwitserland met uitgebreide maatregelen voor gezondheid en jongeren.

0
Zwitserland legalisering regulering cannabis experiment meerderheid peiling
- Advertentie -

De Zwitserse Gezondheidscommissie (SGK-N) onderzoekt momenteel de mogelijkheid om het cannabisbeleid te herzien. Een speciale subcommissie werkt momenteel aan een conceptwet voor deze herziening, waarbij input van onder andere deskundigen op het gebied van verslaving wordt meegenomen om een evenwichtig cannabisbeleid te ontwikkelen. De vakvereniging van verslavingsdeskundigen steunt het streven naar een streng gereguleerde en gecontroleerde markt, met nadruk op gezondheid en jeugdbescherming.

Deskundigen steunen strikte regulering en preventieve jeugdbescherming

De vakvereniging van verslavingsdeskundigen juicht de inspanningen van de Zwitserse Gezondheidscommissie om het cannabisbeleid te herzien toe, lieten ze eind vorige week weten in een persbericht.

Ze benadrukt de noodzaak van een streng gereguleerde cannabismarkt, die wordt ondersteund door maatregelen die de gezondheid bevorderen en jongeren beschermen.

De experts van de vereniging pleiten voor een gereguleerde markt met duidelijke richtlijnen en strenge controles, om ervoor te zorgen dat cannabisgebruik veiliger wordt en jongeren optimaal worden beschermd tegen risico’s.

Legaliseren als antwoord op aanhoudend cannabisgebruik in Zwitserland

Ondanks het geldende cannabisverbod in de verdovende middelenwet, blijft cannabis namelijk de meest geconsumeerde illegale drug in Zwitserland.

De consumptiecijfers zijn de afgelopen 30 jaar stabiel gebleven. De illegale markt biedt onvoldoende bescherming voor de volksgezondheid en met name voor jongeren.

Experts zijn van mening dat de centrale uitdagingen in de omgang met cannabis beter kunnen worden aangepakt door cannabis te legaliseren en streng te reguleren.

Duidelijke richtlijnen voor regulering van de legale markt en jeugdbescherming

Ervaringen uit het buitenland, zoals bijvoorbeeld uit de Amerikaanse staat Colorado, laten zien dat zwak gereguleerde legale markten (volgens de vakvereniging) negatieve effecten kunnen hebben op de volksgezondheid en jeugdbescherming, vergelijkbaar met illegale markten. Daarom wordt gestreefd naar duidelijke regulering, waarbij de verkoop van cannabis zonder winstoogmerk mogelijk is, vergelijkbaar met het model in de Canadese provincie Quebec. Hiermee wordt de focus gelegd op volksgezondheid en wordt een eerlijke belastingheffing mogelijk om sociale kosten te compenseren.

Het voorgestelde herzieningsmodel zou volwassenen in staat stellen cannabis legaal aan te schaffen en te gebruiken. Hierbij zouden strenge kwaliteitsnormen en voorschriften voor de markt gelden. In de openbare ruimte zouden passief roken regels van kracht zijn, en extra beperkingen zouden worden ingevoerd op plaatsen waar kinderen en jongeren zich bevinden.

Minderjarigen zouden worden uitgesloten van de legale markt om hun bescherming te waarborgen. Specifieke maatregelen, zoals een algeheel verbod op reclame voor cannabisproducten, een beperkt assortiment en duidelijke regels voor testaankopen en verboden aan minderjarigen, zouden worden ingevoerd. Doelgroepgerichte preventieprogramma’s en begrijpelijke informatie over cannabisproducten zouden een belangrijke rol spelen.

Het initiatief voor de herziening van het cannabisbeleid beoogt ook een betere identificatie van mensen met problematisch gebruik of verslaving, zodat zij tijdig de benodigde ondersteuning kunnen ontvangen. Een landelijk, snel en toegankelijk aanbod van verslavingszorg voor getroffen personen zou integraal deel uitmaken van dit model.

Alle vereiste maatregelen en richtlijnen voor de herziening van cannabis zijn beschikbaar in het position paper (PDF) van de vakvereniging van verslavingsdeskundigen.

Bern vijfde stad na Lausanne, Basel, Zurich en Genève in Zwitserland met gereguleerde wiet experimenten

Eerder werd er in Zwitserland al goedkeuring gegeven voor experimenten met gereguleerde wiet in Bern, LausanneBaselZürich en Genève. In Basel zijn ze inmiddels gestart met de verkoop van in Zwitserland geteelde cannabis voor het experiment aldaar. De verwachting is dat deze zomer de verkoop ook van start zal gaan in Lausanne en in deze maand in Zürich.