Rijksoverheid publiceert ‘spelregels experiment gesloten coffeeshopketen’ document

We haalden voor je alvast de belangrijkste punten uit het document, zoals de evaluatie waarin het WODC een rol speelt.

0

We werden door Has Cornelissen geattendeerd op de publicatie van een nieuw document vandaag, 24 november, aangaande de wietproef wat heet: Spelregels experiment gesloten coffeeshopketen.

Spelregels experiment gesloten coffeeshopketen

De rijksoverheid publiceert de volgende notitie bij het document:

“Deze brochure is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over het experiment met een gesloten coffeeshopketen (ook wel ‘wietexperiment’) en benieuwd is naar hoe dit experiment eruit komt te zien.(…)Na een algemene introductie worden in 3 delen de voorwaarden die gelden voor coffeeshops in deelnemende gemeenten, de deelnemende gemeenten en aspirant-telers uiteen gezet. Daarna wordt de opzet van het experiment, met de verschillende fases, uitgelegd.”

Het zou goed kunnen dat de aanleiding hiervoor het item was dat door het NOS journaal van acht uur was gebracht afgelopen zondag 22 november en het bijgehorende artikel.

In het document bespreken ze vanaf pagina 5 wat het experiment betekent voor de coffeeshops. Daar stond overigens niks nieuws tussen.

Rol van de burgemeester

Het wordt interessant vanaf pagina 7 waar het gaat over wat het wietexperiment betekent voor gemeenten. De rol van de burgemeester wordt hier ook aangekaart en lijkt daarmee dus een reactie op het item van de NOS.

De vestiging van een teler in een gemeente staat los van deelname van de gemeente aan het experiment. Met andere woorden: een teler die wordt toegelaten tot het experiment, hoeft niet gevestigd te zijn in een gemeente die deelneemt aan het experiment. Tijdens de selectie van de telers vragen de ministers om een advies aan de burgemeesters van de gemeenten waar aspirant telers zich willen vestigen. Dit advies gaat over de eventuele gevolgen van een teeltlocatie voor de openbare orde en veiligheid in die gemeente. Een advies van de burgemeester weegt zwaar mee in de beoordeling van de aanvraag van een teler.(…)

Ook schrijven ze een pagina eerder over de extra regels die de burgemeester kan maken:

• de locatie waar coffeeshops zijn toegestaan;
• de maximaal toegestane handelsvoorraad;
• het verbod om reclame te maken;
• het voorkomen of verminderen van overlast;
• de openingstijden van coffeeshops;
• de aanwezigheid van het personeel in een coffeeshop;
• de inrichting van coffeeshops, waaronder de beveiliging;
• de opleiding van het personeel;
• de toepassing van het ingezetenencriterium, als het gaat om gemeenten die geen
grensgemeenten zijn (in de grensgemeenten geldt dit criterium altijd).

Over andere onderwerpen dan hierboven genoemd, kan de burgemeester geen extra regels stellen.

Op pagina 9 worden de eisen die gelden voor de kwekers. Daar komt de burgemeester weer aan bod:

De ministers vragen de burgemeester van de gemeente waar een teler zich wil vestigen om advies. Dit advies gaat over de eventuele gevolgen van een teeltlocatie voor de openbare orde en veiligheid in die gemeente. De ministers kunnen een aanvraag van een teler afwijzen als het advies van de burgemeester hier een goede reden voor geeft. Een advies van de burgemeester weegt zwaar mee in de beoordeling van de aanvraag van een teler.

Loting en Bibob-onderzoek

Als er na de beoordeling van de aanvragen meer dan tien aanvragers zijn die in aanmerking komen voor een aanwijzing wordt er geloot. Er is in het experiment ruimte voor maximaal 10 telers. Na de loting worden de aanvragers gescreend doormiddel van een Bibob-onderzoek. Er wordt dan onderzoek gedaan naar de achtergrond en omgeving van de teler. Voor dit onderzoek moeten de telers een vragenformulier invullen. Dit vragenformulier wordt online beschikbaar gesteld. Een aanvraag om aangewezen te worden als teler kan bij een negatief advies op basis van de Wet Bibob worden afgewezen.

Ze bevestigen in dit hoofdstuk ook wat we al eerder brachten, dat de kwaliteitscontrole bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) ligt.

WODC onderdeel evaluatie wietexperiment

Voor de rest komen we voor ons alleen al bekende informatie tegen, maar interessant is de laatste paragraaf in het document, waarin ze het hebben over Onderzoek en Evaluatie:

Een onderzoeksconsortium bestaande uit Breuer&Intrava, RAND Europe en het Trimbosinstituut is door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) aangesteld om het experiment te monitoren. Zij onderzoeken ‘in hoeverre en op welke wijze is het mogelijk om een gesloten coffeeshopketen te creëren waarbij op kwaliteit gecontroleerde cannabis en hasj zonder inmenging van criminelen aan coffeeshops wordt geleverd en welke effecten heeft het experiment op ontwikkelingen op het gebied van openbare orde, veiligheid, overlast en volksgezondheid in deelnemende gemeenten en controlegemeenten?’ Een onafhankelijke Begeleidings- en Evaluatiecommissie bestaande uit hoogleraren met relevante expertise begeleidt het onderzoek en levert uiterlijk 8 maanden voor het einde van de experimenteerfase een evaluatie aan. Het dan zittende kabinet kan op basis van de evaluatie beslissen over hoe verder te gaan.

Dat het WODC in dit onderzoeksconsortium zit, is verbazingwekkend. Onderzoek gepubliceerd door journalist Bas Haan en Nieuwsuur, vond in 2017 namelijk dat er politieke sturing zou zijn op belangrijke besluiten zoals over het coffeeshopbeleid bij WODC-onderzoeken.

Om zelf het hele document in te lezen, klik je hier.