Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) maakt rol in wietexperiment bekend

Er is meer duidelijkheid over de rol van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) in het aanstaande wietexperiment.

0
NVWA wietexperiment wietproef cannabis wiet wietteelt
- Advertentie -

Dankzij onze bijdrager aan de website Jef Martens werden we geattendeerd op een Kamerstuk gepubliceerd op 27 oktober met daarin meer duidelijkheid over de rol van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) in het aanstaande wietexperiment.

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) bereidt zich voor op het wietexperiment

Het invoeren van de zoekterm ‘cannabis’ in het document levert 17 keer iets op. Om het makkelijk te maken, hebben we alvast even alle relevante passages uit het document gehaald.

we hebben alvast even alle relevante passages uit het document gehaald

Op pagina 147 valt te lezen dat de NVWA in het Ontwerpbesluit Experiment Gesloten Coffeeshopketen wordt aangewezen als toezichthouder productkwaliteit. Hieronder valt het toezicht op de kwaliteit van de geteelde cannabis.

Gecontroleerd wordt of:

 • De producten in de voorgeschreven mate vrij zijn van gewasbeschermingsmiddelen,
  aflatoxines en zware metalen (art. 28 van Ontwerpbesluit);
 • De informatie die de aangewezen teler op de verpakking vermeldt – bijvoorbeeld de sterkte
  van de cannabis (het THC- en CBD-gehalte) – overeenkomt met het product en (art. 29 lid
  2 c en d van Ontwerpbesluit);
 • Wordt voldaan aan de verpakkingseisen (art. 29 lid 1; lid 2 a, b, e, f; lid 3 en lid 4. van
  Ontwerpbesluit).
 • Daarnaast maakt de NVWA onderdeel uit van de adviescommissie voor de selectie van de
  telers.

Type toezicht (in ontwikkeling)

 • Toezicht op de teeltlocatie
 • Productcontrole (samenstelling en etikettering)
  Open of gesloten toezichtnorm

Gesloten toezichtnorm, 6-10 telers worden in een vooraf bepaalde periode gecontroleerd

Financier

 • VWS

Ook meer duidelijkheid over inzet personeel

Verder valt op pagina 148 te lezen dat ‘De voorbereidingen zijn gestart, het toezicht start in 2020; de claim voor capaciteit is gemaakt.’ Overigens zeggen ze 3 pagina’s verder wel dat ‘Dit betreft een nog op te starten pilot in 2020; hier is nog geen naleefbeeld van.’

Ook laten ze weten op pagina 153 dat er op dit moment 0,6 fte (wat staat voor fulltime-equivalent, een rekeneenheid waarmee de omvang van een functie of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt) beschikbaar is. Het verwacht daar nog 4,0 fte aan te moeten toevoegen, voor een totaal van 4,6 fte.

De laatste interessante passage is te vinden op pagina 154:

Met betrekking tot Monstername & Analyse is een stelpost opgenomen voor laboratoriumonderzoek. De kosten voor de juridische afhandeling zijn afhankelijk van de te nemen maatregelen en daarom nog niet opgenomen. Het toezicht op cannabis betreft een tijdelijke berekende capaciteit; die na afronding project weer vervalt.