1,5 kilo te veel voorraad aangetroffen bij coffeeshop in Den Bosch

Bij een controle van de coffeeshops in Den Bosch is een maal te veel voorraad en een 'illegale woonsituatie' aangetroffen.

0
growshopwet cannabis en verkeer speekseltest rijden onder invloed checkpoint kulu trading politie voorraad coffeeshophouder coffeeshop alien fyta waalwijk Coronamaatregelen
- Advertentie -

Bij een routine controle langs alle coffeeshops in Den Bosch, is vorige week bij een van de vijf coffeeshops 1,5 kilo te veel aangetroffen. Om welke coffeeshop het precies gaat, werd niet bekend gemaakt.

Controle coffeeshops in Den Bosch: een maal te veel voorraad en een ‘illegale woonsituatie’

Opvallend genoeg wordt er ook gerept in de berichtgeving over de controle op de website van de gemeente dat er bij een van de twee coffeeshops aan de Hinthamerstraat ‘een illegale woonsituatie’ is aangetroffen. Maatregelen die hier tegen genomen ‘worden bekeken en onderzocht’.

“(…)Het is goed te zien, dat we tijdens de controle alle medewerking gekregen hebben van de coffeeshops(…)”

In een reactie liet burgemeester Jack Mikkers (VVD) weten: “De gedoogregels voor coffeeshops zijn belangrijk om overlast en handel van softdrugs tegen te gaan. Controle hierop hoort erbij. Het is goed te zien, dat we tijdens de controle alle medewerking gekregen hebben van de coffeeshops. En dat de regels door de meesten goed gevolgd worden. Zo kunnen we samen een leefbare situatie voor de omgeving creëren”.

Overigens is ook niet bekend gemaakt of, en zo ja welke, strafmaatregelen zijn getroffen tegen de coffeeshop in overtreding van de maximaal toegestane handelsvoorraad van 500 gram.

Laat coffeeshops meer handelsvoorraad hebben

Een simpele oplossing die veel problemen weg zou nemen, is het simpelweg toestaan van een grote handelsvoorraad. Met 500 gram komt vrijwel geen een coffeeshop in het land toe op een dag. Wat betekend dat de coffeeshop moet worden bevoorraad overdag, of bij bepaalde coffeeshops zelfs meerdere keren. Met alle risico’s van dien.