Verenigd Koninkrijk start z.s.m. met twee medicinale cannabis proeven

Er komen zo spoedig mogelijk twee grootschalige medicinale cannabis proeven aan in het Verenigd Koninkrijk om de effectiviteit te bewijzen.

0
verenigd koninkrijk gratis cannabis gedetineerden
- Advertentie -

Een van die welvarende landen die tot dusver steevast achterblijft in de ontwikkeling op het gebied van medicinale cannabis, gaat er nu eindelijk werk van maken. The Independent berichtte eerder deze week dat het Verenigd Koninkrijk zo spoedig mogelijk van start zal gaan met twee verschillende medicinale cannabis experimenten op grote schaal.

Twee grootschalige medicinale cannabis proeven komen er aan in het Verenigd Koninkrijk

Het National Institute for Health Research van de regering moet toezicht houden op de onderzoeken – die zullen kijken naar de effecten van medicinale cannabis op epilepsiepatiënten.

De NHS schrijft momenteel alleen op cannabis gebaseerde medicijnen voor als laatste redmiddel en zegt dat “zeer weinig mensen in Engeland er waarschijnlijk een recept voor zullen krijgen”.

“Gezinnen in het hele VK wachten wanhopig op de start van deze medicinale cannabisproeven(…)”

Omdat de opdrachtgevende instantie van de NHS (NICE) zweert dat er nog steeds onvoldoende bewijs is voor de medicinale werking, heeft de regering de oprichting gesteund van twee grootschalige gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken om dat bewijs aan te leveren. Details daarvan zijn nog niet gedeeld.

De liberaal-democraat Christine Jardine, die eerder een wetsvoorstel heeft ingediend om medicinale cannabis te legaliseren, vertelde The Independent dat mensen te lang hadden gewacht om toegang te krijgen tot het medicijn: “Gezinnen in het hele VK wachten wanhopig op de start van deze medicinale cannabisproeven. We hebben gezien welke enorme impact deze behandelingen kunnen hebben en hoe ze mensen hun leven terug kunnen geven.” Ze vervolgde: “De regering heeft hier te lang mee gesleept. Het is goed dat er proeven gepland zijn, maar ze moeten onmiddellijk beginnen – zodat we deze behandelingen zo snel mogelijk kunnen beginnen uit te rollen.”

Minister van Volksgezondheid Maria Caulfield, liet volgens The Independent weten: “Het National Institute for Health and Care Excellence (NICE) heeft het beste beschikbare bewijsmateriaal beoordeeld bij het ontwikkelen van zijn richtlijn voor het voorschrijven van op cannabis gebaseerde geneesmiddelen.”

“(…)De proeven zullen zo snel mogelijk beginnen(…)”

Ze vervolgde: “NICE ontdekte echter dat het huidige onderzoek beperkt en van lage kwaliteit is. Observationele onderzoeken met een klein aantal patiënten leveren geen resultaten op die robuust genoeg zijn om routinematige klinische of inbedrijfstellingsbeslissingen te informeren. Om bewijs over medicinale cannabis te ontwikkelen, zal het ministerie, via het National Institute for Health Research, twee gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken naar epilepsie bij volwassenen en kinderen ondersteunen. De proeven zullen zo snel mogelijk beginnen en de resultaten zullen worden gepubliceerd zodra de proeven zijn voltooid en de bevindingen door vakgenoten zijn beoordeeld.”

Aan de andere kant van het water loopt in Frankrijk inmiddels een twee jaar lang experiment met gratis medicinale cannabis voor 3000 patiënten.

Twee medicinale cannabis studies gaande in Nederland, evaluatie BMC voor de zomer

En in Nederland doet op dit moment het Erasmus MC in Rotterdam onderzoek naar het effect van medicinale cannabisolie bij de behandeling van hersentumoren. En is het UMCG gestart met onderzoek naar de effectiviteit van medicinale cannabis bij Epidermolysis Bullosa. Daarnaast werd in 2020 bekend dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 1,9 miljoen euro subsidie heeft verleend voor een studie naar het effect van medicinale cannabis op chronische pijn.

Verder liet de nieuwe minister van VWS Ernst Kuipers weten in beantwoording van twaalf kamervragen van D66 over medicinale cannabis en ontoereikend beleid op maatschappelijk behoefte dat de Tweede Kamer nog voor de zomer wordt geïnformeerd over de vervolgstappen naar aanleiding van de evaluatie van het BMC.