WOB-verzoek naar wietexperiment teler in Almere afgewezen

Een WOB-verzoek naar de bestuursbeslissingen over de aanwijzing van de locatie van een wietexperiment teler in Almere is afgewezen.

0
aanmelding wietproef wietexperiment experiment gesloten coffeeshopketen assortiment jef martens analyse wietproef loting project c
- Advertentie -
Dutch Passion

Begin deze maand is een WOB-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) afgewezen om ‘openheid in bestuursbeslissingen over de aanwijzing van de exacte locatie van de “experimentele wietteler” in Almere’ te geven.

Geen inzicht in bestuursbeslissingen over aanwijzing van locatie wietexperiment teler in Almere

De reden voor het WOB-verzoek is niet te achterhalen tenzij de indiener zich meldt. Hoe dan ook is het verzoek afgewezen.

Als reden daarvoor valt in de brief te lezen:

‘Deelname aan het experiment gesloten coffeeshopketen (hierna: wietexperiment) kan, indien informatie over de straatnamen, bedrijfsnamen en andere informatie die herleidbaar is tot de locatie van de bedrijven van de experimentele wiettelers openbaar wordt gemaakt, voor de wiettelers een risico opleveren in de sfeer van de openbare orde en veiligheid. Hoewel de deelnemende telers zich in het wietexperiment bewegen binnen een gesloten keten waarbij productie en distributie van wiet niet strafbaar is, gaat het om een bedrijfstak die buiten het experiment beheerst wordt door het criminele circuit. De gecontroleerde wietteelt blijft daarmee controversieel, waardoor openbaarmaking tevens tot reputatieschade of stigmatisering van de betrokken wietteler kan leiden. Het belang van het voorkomen van mogelijke reputatieschade en het risico dat openbaarmaking van deze informatie kan opleveren voor de betrokken wietteler op het gebied van de openbare orde en veiligheid, weeg ik hier zwaarder dan het algemene belang van openbaarmaking. Ik maak deze informatie dus niet openbaar.’

Eerder zijn meerdere WOB-verzoeken die over het wietexperiment zijn gegaan wel succesvol geweest. Bij het klikken op deze link ziet u welke.