Amsterdam presenteert manifest n.a.v. conferentie Dealing with Drugs

Naar aanleiding van de conferentie 'Dealing with Drugs' in Amsterdam afgelopen vrijdag is een manifest gepubliceerd.

0
Conference Dealing with Drugs Amsterdam
- Advertentie -

Naar aanleiding van de conferentie ‘Dealing with Drugs’, georganiseerd door de burgemeester van Amsterdam, die afgelopen vrijdag plaatsvond in de Beurs van Berlage, is een manifest gepubliceerd. In het manifest wordt opgeroepen om een einde te maken aan de mislukte War on Drugs en te streven naar een menselijker, gezondheidsgericht drugsbeleid.

Einde aan de War on Drugs en streven naar menselijker, gezondheidsgericht drugsbeleid

Een diverse coalitie van bestuurders, beleidsmakers, wetenschappers en maatschappelijke vertegenwoordigers heeft zich verenigd door het manifest te ondertekenen om een menselijker drugsbeleid te creëren. Het doel is om de gezondheid en het welzijn van iedereen die getroffen is door de complexe uitdagingen van illegale drugsmarkten te bevorderen. In plaats van de War on Drugs ligt de focus op een geïntegreerde aanpak die de volksgezondheid, mensenrechten, sociale rechtvaardigheid en veiligheid in overweging neemt.

In het manifest leggen ze uit dat over de hele wereld de War on Drugs is gefaald om de gezondheid en veiligheid van burgers en gemeenschappen te beschermen. De ondertekenaars erkennen de tekortkomingen en schendingen van de mensenrechten veroorzaakt door strafrechtelijke drugshandhaving en zetten zich in voor gezondheidsgericht beleid dat de nadruk legt op schadebeperking (harm reduction), decriminalisering en regulering van drugsmarkten.

In het manifest maken ze een opsomming van de onderstaande, vrij vertaalde, leidende principes, de beloftes en de vastberadenheid.

Leidende principes

 1. Effectiviteit als beleidskompas: Beleid met betrekking tot drugs moet worden geleid door de effectiviteit ervan in het bevorderen van de volksgezondheid, mensenrechten, sociale rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling.
 2. Regulerende alternatieven en risicovermindering: Met het erkennen van de beperkingen van strafrechtelijke drugswetten pleiten we voor het verkennen van regulerende marktalternatieven om de risico’s die gepaard gaan met illegale markten te verminderen. De wettelijke regulering van drugs kan kansen bieden voor educatie en veiligere consumptiepraktijken, waardoor de volksgezondheid wordt bevorderd en schade wordt verminderd.
 3. Volksgezondheid, sociaal beleid en aanpak van onderliggende kwesties: Naast het verminderen van stigmatisering kan verantwoorde wettelijke regulering overheidshulpbronnen heroriënteren naar effectieve preventie, behandeling en diensten voor schadebeperking. De verschuiving naar een volksgezondheidsbenadering, inclusief decriminalisering van drugs, heeft tot doel niet alleen druggebruik aan te pakken, maar ook dieperliggende oorzaken zoals stigma, sociaaleconomische ongelijkheden en sociale onrechtvaardigheid.
 4. Voorzichtige implementatie: Beleidsontwikkeling moet voorzichtig, wetenschappelijk en op bewijs gebaseerd zijn, geleid door grondig toezicht en leren van regelgevend onderzoek.

De beloftes

 1. Versterken van een wereldwijde beweging: We streven ernaar bestaande netwerken wereldwijd te verbinden, visionairs samen te brengen om een revolutie in drugsbeleid te bevorderen.
 2. De koers uitzetten met wetenschappelijk bewijs: De weg voorwaarts zal worden verlicht door een zorgvuldig samengesteld onderzoeksprogramma, gedreven door feiten en gefundeerd in data.
 3. Wereldwijde kennis vergaren: We verplichten ons om te leren van de beste praktijken van steden, gemeenschappen en landen wereldwijd, en deze lessen om te zetten in instrumenten voor verandering.
 4. Moedige besluitvorming omarmen: Erkennend dat vooruitgang gedurfde stappen vereist, zijn we bereid om voorbij het bekende te gaan, geïnformeerde keuzes te maken om baanbrekend beleid te sturen.

De vastberadenheid

Onder het kopje our resolve (onze vastberadenheid) sluit het manifest af met:

Wij zijn een coalitie van vernieuwers toegewijd aan betekenisvolle verandering, gericht op het beschermen van onze gemeenschappen en het handhaven van de rechtsstaat tegen criminele bedreigingen. Ons doel is het vormgeven van drugbeleid dat gebaseerd is op bewijs, empathie en effectiviteit. Verenigd streven we ernaar hoop en menselijkheid op de voorgrond te brengen in de wereldwijde strijd tegen druggerelateerde uitdagingen.

En is (op moment van publicatie van dit artikel) ondertekend door:

 • Burgemeester Femke Halsema, Amsterdam
 • Burgemeester Alec von Graffenried, Bern
 • Claudia Lopez, Voormalig burgemeester van Bogotá
 • LEAP Nederland
 • Jellinek Transnationaal Instituut
 • Gjalt-Jorn Peters, Open Universiteit
 • INPUD
 • Mainline
 • Poppi Drugmuseum Amsterdam