Amsterdam sluit Boerejongens coffeeshops een week voor affichering

Wie vandaag voor een van de Boerejongens coffeeshops staat, staat voor een gesloten deur. De coffeeshopketen moet een week dicht van de gemeente Amsterdam voor het overtreden van de affichering regels.

0
boerejongens coffeeshops sluiting januari 2022 overtreding affichering
- Advertentie -

Alle coffeeshops van Boerejongens zijn voor een week dicht nadat de keten eerder in augustus 2020 al een keer was gewaarschuwd door de gemeente Amsterdam voor het overtreden van de regels omtrent affichering. Reclame maken dus.

Gemeente Amsterdam legt Boerejongens coffeeshops een week sluiting op

Volgens de gemeente Amsterdam is de coffeeshopketen schuldig aan het overtreden van de AHOJ-G criteria, waarvan de A voor affichering staat. Wat volgde was een brief waarin stond dat de gedoogvoorwaarden waren overtreden. In januari 2021 werden ook de gelieerde websites onderzocht.

De keten maakte via een kort geding rechtszaak bezwaar tegen de maatregel, maar dat mocht niet baten

Afgelopen veertien december 2021 volgde een zogenaamde ‘Stap2-maatregel’ waarmee de gedoogvergunning van de Boerejongens coffeeshops voor een week wordt ingetrokken. De keten maakte via een kort geding rechtszaak bezwaar tegen de maatregel, maar dat mocht niet baten. In het kort geding werd aangevoerd dat de tijdelijke sluiting zou zorgen voor imagoschade en 400.000 euro zou kosten. De rechter koos de kant van de gemeente, waarmee de regel definitief in gaat vanaf vandaag.

De sluiting duurt van 3 januari tot en met 9 januari. Om 10 januari 7:00 gaan de coffeeshops weer open.

Daarin valt te lezen in zijn volledigheid:

Week sluiting coffeeshops onzorgvuldig en ongegrond

Amsterdam, 1 januari 2022

De coffeeshops aan de Baarsjesweg, Bonairestraat, Humberweg en Utrechtsestraat zijn door de gemeente Amsterdam volstrekt onterecht voor een week gesloten. De gemeente meent dat de shops tegen de regels reclame voor zichzelf hebben gemaakt.

De eigenaren van de coffeeshops hebben vergeefs protest aangetekend tegen de opgelegde sluiting. In zijn uitspraak oordeelde de voorzieningenrechter niet over wat de gemeente aan ‘bewijs’ overlegde, maar overwoog dat een week sluiting slechts beperkt omzetverlies betekent en dat het imago van de shops er niet bijzonder door wordt geschaad.

Afficheringsverbod onduidelijk

Het verwijt van overtreding van het zogenaamde ‘afficheringsverbod is onterecht. Op aanwijzing van de gemeente werden door de coffeeshops al eerder blogs en beelden van websites en social mediakanalen verwijderd. Bovendien is de gemeente gevraagd om verduidelijking van de bestaande regels.

De gemeente heeft op dat verzoek helaas niet gereageerd, maar komt maanden later opeens met een sanctie, mede gebaseerd op een (al lang verwijderd): social mediabericht uit 2018. Andere ‘bewijzen’ die de gemeente nu meent te moeten aanvoeren betreffen (instagram-)blogs van derden, waarvoor de coffeeshops natuurlijk niet aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Vreemde handelwijze gemeente

De handelwijze van de gemeente is vreemd, omdat er de afgelopen jaren steeds goed overleg was met ambtenaren van de gemeente Amsterdam. Ook uit eigenbelang willen de coffeeshops een goede en ‘open’ relatie met de gemeente. Dat werkte steeds goed: er was overleg over de affichering’, de afdeling ‘Handhaving’ van de gemeente deelde zelfs meerdere malen complimenten uit wegens het deurbeleid bij de coffeesshops aan de Utrechtsestraat.

De handelwijze van de gemeente steekt, omdat steeds een nauw en vriendelijk contact heeft bestaan met de gemeentelijke ambtenaren. Problemen worden in goed overleg opgelost. Maar nu: geen overleg, opeenstapelen van stokoude – niet onderbouwde klachten, meestal afkomstig van één individu en zonder fatsoenlijk wederhoor of eigent onderzoek onverhoeds een sanctie opleggen.

Wij zijn verbijsterd.

We zijn vanaf 3 januari gesloten voor een week. Weer geopend op maandag 10 januari 07:00 uur.

Eind vorig jaar viel uitbaatster Mariska van Putten en de zadenbank Amsterdam Genetics nog in de prijzen bij de Cannabis Industrie Awards 2021.

Consequenties voor andere coffeeshops

Het is zeker niet de eerste keer dat een dergelijk voorval plaatsvind. Zo is de coffeeshop Dolphins uit Amsterdam ooit schuldig bevonden aan het overtreden van dezelfde regel, alleen vanwege een aansteker waarop stond dat ze de ‘beste coffeeshop’ waren. Dat was alleen een veel lichter vergrijp.

Maar de praktijken van Boerejongens zijn zeker niet uniek. Coffeeshops zijn op allerlei manieren toch reclame aan het maken zonder dat ze denken de affichering regels te overtreden. Een snelle blik op Instagram doet bijvoorbeeld al tal van coffeeshops vinden. Ook op andere manieren proberen ze er onderuit te komen.

Wat de consequenties nu zijn voor die andere coffeeshops is onduidelijk. Maar zeker is dat ze zijn gewaarschuwd.