Bezwaar PGMCG tegen opschorten thuisteelt convenant Tilburg afgewezen

De voorzieningenrechter wijst het verzoek om voorlopige voorziening af.

0
autoflower grow diaries urban-gro
- Advertentie -

De stichting PGMCG (Stichting Patiënten Groep Medicinaal Cannabis Gebruikers) uit Tilburg heeft bot gevangen bij de rechter nadat het bezwaar had aangetekend tegen het besluit van de gemeente vanwege het opschorten van het cannabis thuisteelt convenant.

Update, 22 november: medicinale thuisteelt in Tilburg blijft mogelijk.

Rechter wijst bezwaar PGMCG af, opschorting medicinale cannabis thuisteelt convenant blijft staan

De stichting had bezwaar gemaakt tegen de brief van de burgemeester van 12 mei 2022, waarin staat dat hij geen redenen ziet om af te wijken van de regeling dat in het geval van het telen van maximaal 5 cannabisplanten voor medicinaal gebruik niet bestuursrechtelijk wordt gehandhaafd.

In de toelichting valt te lezen dat de intrekking van een gedoogbeslissing niet kan worden aangemerkt als een voor beroep vatbaar besluit in de zin van van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht (AWB).

De voorzieningenrechter wijst het verzoek om voorlopige voorziening dan ook af.

Wel liet de rechter weten:

Gezien de verklaring van verzoekers dat zij medicinale cannabis telen voor eigen gebruik, kunnen zij, indien zij geconfronteerd worden met sluiting van hun woning wegens het kweken van cannabis, rechtsmiddelen aanwenden tegen het desbetreffende sluitingsbevel van de burgemeester.

Raadvragen gesteld door D66 en SP in juni

Wel kreeg de stichting in juni nadat het nieuws bekend werd steun van de lokale D66 en SP, die elf raadsvragen stelden. Tot dusver mocht het echter niet baten. De antwoorden van de burgemeester waren namelijk ontluisterend (PDF).