Cannabis Social Clubs in Duitsland pleiten met position paper voor praktische en realistische cannabiswetgeving

Duitse Cannabis Social Clubs dringen aan op wijzigingen in het gelekte cannabiswetsvoorstel om een effectieve en duurzame regulering te waarborgen.

0
Cannabis legalisering Duitsland
- Advertentie -

Sinds het lekken van het conceptvoorstel op 9 mei 2023, heeft dit voorstel binnen verschillende Cannabis Social Clubs (CSC’s) een grondige beoordeling ondergaan en heeft er een gezamenlijke uitwisseling van gedachten plaatsgevonden.

Problemen met gelekte conceptvoorstel: Cannabis Social Clubs benadrukken praktische knelpunten

Op initiatief van de CSC Lübeck, Weimar en Baden-Württemberg is er een position paper opgesteld (PDF), dat in samenwerking met vele andere CSC’s is aangevuld en ter ondertekening is voorgelegd.

In dit position paper belichten ze vanuit het perspectief van toekomstige Cannabis Social Club-operators de praktische problemen die schuilgaan achter de gelekte regelgeving en wijzen we op specifieke delen van de wet die verandering behoeven.

Ze hopen hiermee de wetgever te bereiken en de aanbevelingen op te nemen in het parlementaire proces, zodat een zo praktisch en realistisch mogelijke wetgeving kan worden opgesteld. Ze achten dit essentieel om de teeltverenigingen in staat te stellen om snel operationeel te zijn en te voldoen aan de sociaal-economisch relevante doelstellingen van de (her)legalisatie van cannabis.

Samenwerking voor maatschappelijke doelen: Jeugd- en consumentenbescherming en geïnformeerde consumptiecultuur

Als Cannabis Social Clubs willen ze effectief bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van de federale regering en een maatschappelijk duurzame exploitatie met passende kwaliteitsnormen tot stand brengen.

Het versterken van de bescherming van jongeren en consumenten en het bevorderen van een geïnformeerde consumptiecultuur zijn ook voor Cannabis Social Clubs van groot maatschappelijk belang, waar ze proactief aan bijdragen. Naast samenwerking met verslavings- en preventieorganisaties, hechten we ook waarde aan het informeren over de veilige herkomst van zelfgekweekte cannabis als een natuurlijke praktijk voor duurzame verenigingsexploitatie.

Bovendien kan het principe van het indammen van de zwarte markt alleen slagen als de privé- of gemeenschappelijke zelfteelt van cannabis, naast hopelijk wijdverbreide commerciële cannabisverkoopmodellen, op een redelijke en op feiten gebaseerde manier wordt gereguleerd en vrij is van achterhaalde stigma’s.

Enkele van de aanbevelingen die worden gedaan in de position paper zijn:

  • Complicaties voor geregistreerde bestuursleden van de vereniging
  • Pleidooi voor toegankelijke verstrekking door CSC’s
  • Voorstander van landelijke regelgeving
  • Bespreking van praktische aspecten van ruimtelijke vereisten
  • Pleidooi voor het niet opleggen van medische normen
  • Oproep om risicovrije consumptievormen te bevorderen
  • Voorstel voor een overgangsregeling voor de goedkeuring van soorten
  • Voorstel voor een aanbevelingslijst van soorten voor jongvolwassenen
  • Pleidooi voor gegevensbescherming-vriendelijke verenigingsactiviteiten