Komst tweede nieuwe coffeeshop Tilburg naar Verdiplein onzeker

Loting geeft groen licht, maar gemeentelijke regels stellen dat coffeeshop in Tilburg niet in de buurt van jongerencentra mogen zijn.

0
coffeeshops jan van piekeren column werken in de coffeeshops tijdens de corona crisis afhaal horeca gedeelte open dicht coffeeshop roermond Coffeeshop van het Jaar
- Advertentie -

De geplande opening van een coffeeshop op het Verdiplein in Tilburg staat op het spel. Hoewel deze locatie door loting groen licht kreeg van de gemeente, is het volgens de gemeentelijke regels niet toegestaan om een nieuwe coffeeshop in de buurt van een jongerencentrum te vestigen – wat wel het geval is bij het Verdiplein.

Update, 21 juni: Geen nieuwe coffeeshop aan Verdiplein Tilburg vanwege nabijgelegen jongerencentrum

Conflict met gemeentelijk beleid: Jongerencentrum en coffeeshop op het Verdiplein

Op ongeveer 170 meter van de beoogde locatie van het winkelcentrum bevindt zich wijkcentrum De Ypelaer. Hier opende vorig jaar een jongerencentrum met een eigen ingang, waar jongerenwerk R-Newt activiteiten organiseert.

In het burgemeestersbesluit van afgelopen oktober, waarin het toestaan van twee nieuwe coffeeshops in de gemeente werd besloten, staat dat “een coffeeshop niet gelegen mag zijn binnen een afstand van 250 meter van scholen, andere coffeeshops, jeugd- en jongerencentra, centra voor daklozen- en verslaafdenopvang.”

In eerste instantie verklaarde de woordvoerder van de burgemeester dat dit geen probleem was, omdat de afstand tot een jongerencentrum niet werd toegelicht in het coffeeshopbeleid. Maar toen het Brabants Dagblad wees op het latere burgemeestersbesluit, zei ze vrijdag dat ze nog niet inhoudelijk kon reageren.

Buurtbewoners en ondernemers verzetten zich tegen de komst van de coffeeshop

Buurtbewoner Mohammed Aknin, die zich krachtig verzet tegen de komst van de coffeeshop op het Verdiplein, noemt de situatie “zeer dubieus”. Hij benadrukt: “Dankzij de burgemeester is die jongerenruimte er gekomen. Er komen ook veel kinderen op af. Een coffeeshop past daar echt niet bij de buurt.” De petitie die hij mede heeft georganiseerd, is al meer dan 2300 keer ondertekend.

Bijna alle ondernemers van het winkelcentrum hebben inmiddels de petitie tegen de komst van de coffeeshop ondertekend. Bovendien staat in de splitsingsakte, waarin de rechten en plichten van de eigenaren van de commerciële ruimtes (en enkele woningen) zijn vastgelegd, dat eigenaren de bestemming van het pand alleen mogen wijzigen “mits deze past bij het karakter van dit winkelcentrum”.

Wat dit precies inhoudt, blijft onduidelijk. Ad Tielen, beheerder van de Vereniging van Eigenaren van het Verdiplein, zegt: “Het is arbitrair en zal zeker tot discussie leiden.” In Berkel-Enschot beroepen pandeigenaren van Koningsoord zich ook op onderlinge afspraken om de komst van een coffeeshop tegen te houden.

Juridische en karakteristieke overwegingen: Discussies rondom de bestemming van het winkelcentrum

Hoewel Tielen erkent dat zij juridisch sterker staan, omdat zij duidelijk hebben vastgelegd dat handel in en gebruik van softdrugs verboden is, bestaat er volgens hem ook begrip voor ondernemers op het Verdiplein die een coffeeshop niet passend vinden bij het karakter van het winkelcentrum, met uitzondering van degene die de coffeeshop wil beginnen.

Tielen fungeert als beheerder voor alle pandeigenaren op het Verdiplein, maar geeft ook aan dat hij niet gebaat is bij onrust en de meerderheid van de vereniging zal volgen.

Jongerenwerk R-Newt, dat onderdeel is van ContourdeTwern, laat weten dat “de vestiging van een coffeeshop op het Verdiplein niet onze voorkeur heeft en we zijn onaangenaam verrast.” Ze benadrukken dat ze samen met andere partners in het gebiedsteam een belangrijke opdracht hebben om de leefbaarheid in Tilburg-Noord te verbeteren, en dat de komst van een coffeeshop daar niet aan bijdraagt.

De politieke partij LST zou de nieuwe ontwikkelingen vandaag aankaarten tijdens het vragenhalfuurtje van de gemeenteraad. Eind juni wordt de politiek geïnformeerd over het gehele lotingsproces.