CDA Maastricht stelt raadsvragen n.a.v. uitspraken Raad van State

Het CDA Maastricht heeft raadsvragen gesteld na de uitspraken van de Raad van State eerder deze week liet de fractievoorzitter weten.

0
CDA coffeeshops straatbeeld verdwijnen bedrijventerreinen
- Advertentie -

Via Twitter liet de fractievoorzitter van CDA Maastricht Gabrielle Heine weten dat het CDA raadsvragen heeft gesteld na de uitspraken van de Raad van State eerder deze week.

De vragen zijn als volgt:

Betreft: Uitspraak Raad van State inzake schaarse vergunningen coffeeshops

Geacht college,

De gemeente Roermond heeft vandaag in hoger beroep een zaak gewonnen die ging over het schaarse vergunningenbeleid omtrent coffeeshops. Het betekent dat ook coffeeshops onder het schaarse vergunningenbeleid kunnen vallen en gemeente Roermond hanteert een vergunningsduur van 5 jaren. Deze uitspraak kan precedentwerking hebben en dus ook gevolgen voor Maastricht hebben. De vrees voor overlast bij coffeeshops is legitiem. Sommige coffeeshops geven weinig tot geen overlast daar waar andere veel overlast geven. Het risico met een vergunningsduur van 5 jaren is dat de coffeeshophouders die hun zaken goed regelen en geen overlast veroorzaken buiten de boot vallen als het op een loting aankomt. Wij hebben hierbij de volgende vragen:

1- Bent u bekend met de uitspraak? Laat u deze bestuderen door onze juristen? Wat zijn de gevolgen voor Maastricht?

2- Wordt het door deze uitspraak verplicht om voor coffeeshops schaarse vergunningenbeleid op te stellen?

3- De bestuursrechter stelt als voorwaarde dat er een dwingende reden van algemeen belang moet zijn om te dat te doen, denk aan overlast, is dat zo in Maastricht?

4- Hoe verhoudt deze gestelde voorwaarde zich tot ander schaarse vergunningenbeleid, denk aan nachtwinkels, markten etc.? Waarom is het hier wel verplicht?

5- Is gemeente Maastricht voornemens om ook voor coffeeshops schaarse vergunningenbeleid op te stellen en is daar al enig voorwerk in verricht?

6- Aan welke vergunningsduur denkt gemeente Maastricht voor coffeeshops?

7- Kan de gemeente criteria stellen in eventueel schaarse vergunningenbeleid over het niet veroorzaken van overlast? Aan welke criteria denkt de gemeente dan?

8- Deelt u onze zorgen dat gezien de ‘branche’ waarover we het hier hebben de kans groot is dat er mensen zullen meedingen die overlast zullen veroorzaken?

9- Deelt u onze mening dat het bij het tijdelijk vergunnen beter is om aan de hand van kwaliteitscriteria te werken i.p.v loting?