Democraat en Republikein roepen VN op tot herindeling cannabis

Cannabis moet uit lijst 1 van het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen van 1961 geschrapt worden en behandelt worden als handelsartikel lieten Nancy Mace (R-S.C.) en Barbara Lee (D-Calif.) weten in een gezamenlijk persbericht.

0
Verenigde Naties
Foto via persfoto's archief van de Verenigde Naties.
- Advertentie -

Eind vorige week maakten de Democratische politicus Barbara Lee (Californië) en de Republikeinse politicus Nancy Mace (South Carolina) de volgende verklaring bekend in een persbericht na de introductie van hun tweeledige resolutie waarin de Verenigde Naties wordt opgedragen cannabis uit lijst 1 van het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen van 1961 te schrappen en cannabis te behandelen als een handelsartikel dat vergelijkbaar is met andere landbouwproducten.

‘Cannabis moet geschrapt worden uit lijst 1 van het Enkelvoudig Verdrag van 1961’

“Veel landen zouden cannabis herindelen en opnieuw evalueren hoe cannabis wordt geclassificeerd als de VN dat zou doen. Van cannabis is aangetoond dat het effectief is bij de behandeling van tal van medische aandoeningen zoals epilepsie, PTSS, pijnverlichting bij kanker, misselijkheid en chronische en terminale ziekten. Herindeling door de VN zou wereldwijd onderzoek ondersteunen naar hoe cannabis een breed scala aan kwalen en aandoeningen kan behandelen,” zei Nancy Mace.

“(…)De classificatie van cannabis als een drug uit lijst 1 is achterhaald(…)”

“Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat cannabis brede positieve effecten heeft op de behandeling van chronische ziekten. De classificatie van cannabis als een drug uit lijst 1 is achterhaald, niet actueel en zou niet alleen in de Verenigde Staten, maar over de hele wereld moeten worden aangepakt. De Verenigde Staten zouden het voortouw moeten nemen bij de hervorming van cannabis op het wereldtoneel, en het herindelen van de lijst bij de Verenigde Naties zou een goed begin zijn”, zei Barbara Lee.

Eerder was het ook Nancy Mace die het Republikeinse wetsvoorstel introduceerde om cannabis te legaliseren in de Verenigde Staten.

Experts: legalisatie kan ook onder het Enkelvoudig Verdrag

Op dit moment zou het Enkelvoudig Verdrag uit 1961 mogelijke legalisatie in de weg staan, alhoewel experts op dit gebied recentelijk een studie publiceerden waarin ze meenden dat het ook onder het verdrag zou moeten kunnen.

De internationale verdragen inzake drugsbestrijding stellen het internationale wettelijke regime voor cannabis vast, maar ze zwijgen over ‘recreatief’ of ‘gebruik door volwassenen’. Ze bevatten echter wel brede uitzonderingen in het geval van “andere dan medische en wetenschappelijke toepassingen in de context van de industrie”, schrijven ze op hun website. ‘Het zijn geen verbodsverdragen, maar Kaderverdragen inzake de controle op sommige geneesmiddelen binnen de medische en farmaceutische sector. Tekortkomingen in de geschiedenis van de drugsbestrijdingsconventies en de huidige hegemonie van één bepaalde interpretatie (gearticuleerd rond het verbod), kunnen onze interpretatiekaders hebben beïnvloed en de juridische wetenschap ontmoedigd hebben om deze vrijstellingen voor niet-medisch gebruik te bestuderen, die doelbewust zijn toegevoegd in de verdrag.’

Het essay ‘onderstreept de relevantie van deze vrijstellingen in de context van binnenlandse inspanningen voor de legalisering van cannabis. De wettelijke regeling die van toepassing is op de cannabisplant en zijn derivaten is tweeledig: (1) activiteiten met betrekking tot medische en wetenschappelijke doeleinden zijn onder controle, (2) activiteiten voor “andere dan medische en wetenschappelijke doeleinden” zijn vrijgesteld van controle, op voorwaarde dat dat aan twee vereisten wordt voldaan: effectieve maatregelen implementeren om schade te voorkomen en redelijke statistische rapportage aan de INCB verstrekken.’

‘Dit bestaande, te goeder trouw, legitieme internationale wettelijke regime voor cannabis voor volwassen gebruik opent een alternatieve weg voor besluitvormers, kalmeert de spanningen in de regels en leidt de internationale betrekkingen over cannabiszaken om naar minder conflictueuze sporen.’

Een hele mond vol. Mocht je er meer over willen lezen dan doe je dat via deze link.

De auteur van het essay Kenzi Riboulet-Zemouli namen we eerder een mee podcast op. Je kunt hem individueel steunen door zijn Patreon lid te worden (tip) met een maandelijkse donatie. Het essay is namelijk gratis openbaar beschikbaar gesteld.