Die Grünen in interview openhartig over cannabis regulering in Duitsland

Na de SPD vorige week, interviewde de DHV met De Grünen ook de tweede regeringspartij van Duitsland over de regulering van cannabis. Jef Martens vertaalde het interview en schreef het uit zodat jij het ook kan begrijpen.

0
Cannabis legalisering Duitsland
- Advertentie -

Regelmatig heb ik het met mensen over de Duitsers. Ik merk dat er een kantelpunt is, waarbij oude normen en waarden een nieuwe positie krijgen. Dat gold voor industrialisatie, en nu zien we dat op sociaal-economisch vlak.

Als het dan loopt, dan komt Duitsland ook snel in een koppositie

Daar waar ik merkte dat Duitsland in de jaren ’90 wat achterliep op verschillende vlakken, zie ik nu dat de machine op stoom is gekomen. Zaken worden langzaam én zeker opgepakt. Als het dan loopt, dan komt Duitsland ook snel in een koppositie.

Zo ook de cannabis legalisatie. Georg Wurth van de Duitse Hanfverband is op toernee langs de diverse politici van de stoplichtcoalitie. Het is een verhaal van de lange adem, merken we sinds het interview met Dirk Heidenblut van de SPD van vorige week.

De tweede regeringspartij van Duitsland gesproken: De Grünen

Op 14 februari 2022 hield Georg een interview met Kirsten Kappert-Gonther, de cannabispolitiek spreker van De Grünen (in het Nederlands ‘De Groenen’ uiteraard). Dit interview is ietwat ingekort qua verslaggeving, delen komen namelijk flink overeen met wat er door Dirk Heidenblut van de SPD is genoemd.

Interview in beknopte vorm, weergegeven door GEORG en KIRSTEN.

‘Bijbaantje’ zorgt voor afleiding

Voor de volledigheid moet genoemd worden dat Kirsten Kappert-Gonther ondertussen ook een nieuwe rol heeft aangenomen. Zij is vice-voorzitter van de ‘Gesundheitsausschuss‘ , een commissie van 42 afgevaardigden die de thema’s in de zorg behandelt, inclusief de corona pandemie.

Cannabis wil ze houden, om dit enorme onderwerp van begin tot eind te realiseren

Aangezien er nog geen nieuwe voorzitter aangewezen is, neemt Kirsten op dit moment de voorzittersrol op zich en heeft daar meer dan een dagtaak aan. Daardoor heeft ze ook enkele onderwerpen in haar portefeuille moeten afgeven. Cannabis wil ze houden, om dit enorme onderwerp van begin tot eind te realiseren.

De Groenen hebben een intern mentorprogramma, met nieuwe afgevaardigden van de fractie. Linda Hietmann pakt in de tussentijd delen van de voorbereidingen rondom cannabis legalisatie op.

Ook hier gaf Kirsten de garantie – dit zorgt NIET voor vertraging in het proces!

De eerste 100 dagen, redden we dat?

GEORG: Laten we aftrappen met enkele punten die veel besproken worden: Snelle decriminalisering, aantallen grammen in bezit, thuiskweek. Hoe zit het met dit soort doelen in de eerste 100 dagen regeren?

KIRSTEN: Laat ik beginnen met waar ik voor sta: Gecontroleerde afgifte, weten wat je koopt, veiligheid voor consument en jeugd. Als we enkel decriminaliseren op korte termijn bereiken we:

  • Geen gezondheidsbescherming, er komen geen betere producten op de markt
  • Geen jeugdbescherming, er zijn geen betere omstandigheden om de jeugd te beschermen

In de eerste 100 dagen zijn we bij het begin, bij welk ministerie hoort cannabiswetgeving thuis? Vanaf dat moment kunnen we de opdracht opstellen, uitzoeken en gaan invullen. Ik zou ook al verder in het proces willen zijn.

GEORG: Velen zullen daar niet blij mee zijn, met het tempo dat daarbij hoort.

KIRSTEN: Dat is me bekend, dat zou ik ook anders willen, maar dat gaat niet.

Waarschijnlijk niet decriminaliseren

GEORG: Het argument tegen decriminalisering is sinds kort: het creëert Nederlandse situaties, werkt criminaliteit in de hand. Geeft ruimte aan bendes. Deel je die mening?

KIRSTEN: Het argument zou ten dele kunnen kloppen. Tot aan uitrol complete markt, blijft de zwarte markt relevant. Bij decriminalisering blijft die zwarte markt. De situatie wordt niet verbeterd. Dat werkt de tegenhangers van legalisering in de hand, zeker als er dan ‘iets mis zou gaan’.

“(…)Als we een halfbakken oplossing leveren, wordt het geheel gauw aangevochten(…)”

GEORG: Toch is er wat te zeggen voor het versneld decriminaliseren, zo kunnen ruim 200.000 strafzaken rechtstreeks naar de prullenbak, die anders tot veel ongewenste belasting van het juridische stelsel zorgen.

KIRSTEN: Helaas, totaal ongewenst, maar die moeten we voor lief nemen, hoe heftig dit ook klinkt. Tegenhangers van de cannabislegalisering blijven ook actief – daarom eerder focus op goede opname in wetgeving. Als we een halfbakken oplossing leveren, wordt het geheel gauw aangevochten. Dat willen we voorkomen en echt stevige, onomstotelijke wetgeving realiseren.

GEORG: Versnellen zit er dus niet in?

KIRSTEN: Lastig voor de kiezer om het verschil tussen werkelijk (nieuw) beleid en huidige situatie te onderkennen. Vandaar is een harde overgang van oude systeem naar nieuw systeem relevant. Een paradigma verschuiving. Het totale pakket werk wordt met een tussentijdse decriminalisering niet minder. Ook daarom willen we liever focus van energie op een totaalbeleid en geen versplintering van tijdelijke maatregelen.

Rijbewijs: hoe zit het met cannabis in het verkeer

GEORG: Hoe zit het dan met het rijbewijs? Dat zijn andere wetten en wetboeken?

KIRSTEN: Hangt af verdeling taken en rollen, zoals inregelen dat het onder volksgezondheid thuis hoort. Vanaf dat moment weten we ook of het bij de afdeling zit waar verkeerswetten worden opgenomen of niet. En of het een totaalpakket is, of dat het parallel opgepakt kan worden. Natuurlijk is het belachelijk en moeilijk te verkroppen, dat je cannabis bij je hebt, niet onder invloed bent en desondanks betekent: rijbewijs weg. Dat moet aangepakt worden en een realistische aansluiting bij wat de legalisering regels gaat worden.

Thuisteelt van cannabis

GEORG: Thuisteelt, dat onderwerp is niet afgedekt in de plannen. Wordt dat mogelijk en hoe?

KIRSTEN: Thuisteelt is in mijn optiek een goed idee, ik ben er van overtuigd dat dit hoort bij legalisering. Je creëert mogelijkheden: onafhankelijkheid van winkels en duidelijk wat je consumeert omdat je zelf kan kweken, biologisch. Tomaten zijn een legale plant, mensen moeten dus ook zelf tomaten kunnen kweken. Daar is eigenlijk geen valide tegenargument te verzinnen. Wanneer cannabis legaal is, zou je wat mij betreft dan ook zelf moeten kunnen kweken. Dit is wel een van de kaderonderwerpen waar nog overeenstemming nodig is.

GEORG: Let er dus op, lieve kijkers, het is theoretisch nog steeds mogelijk dat er gelegaliseerd wordt en thuiskweek niet. Er is nog niets definitief afgesproken over thuiskweek in de afspraken tussen de partners. Je moet dus nog steeds duidelijk blijven maken als kiezer wat je belangrijk vindt!

Eind 2022 een wetsontwerp?

GEORG: Hoe ziet het tijdspad er uit?

KIRSTEN: Allereerst dus die keuze: Waar, qua ministerie, hoort cannabis thuis. Dan de verantwoordelijke minister, die moet een tijdspad en route leveren. Alle randvoorwaarden ‘eckpunkten’ moeten bekend zijn en daarmee een wetsontwerp maken. Voor einde 2022 zou dat in mijn opinie te regelen moeten zijn om een wetsontwerp op te leveren.

GEORG: Gaat, wanneer het bij Minister van volksgezondheid, Karl Lauterbach, terecht komt, dat allemaal lukken? Is er geen tekort aan kennishouders?

KIRSTEN: Er zijn vakafdelingen, er zijn specialisten voldoende om dit project te leveren.
Zo niet, worden er externen ingevlogen; bij het ministerie voor Volksgezondheid (BMG) zijn er echter zeker voldoende kennishouders.

Uitgifte via apotheken en bezorging aan huis

GEORG: Kan de drugscommissaris Blienert wel zaken voldoende afwegen, stel als voorbeeld ‘apotheken als verkooppunt’, wel of niet?

KIRSTEN: Ja, zie het voorgaande punt. Ik ben persoonlijk voor specialistische winkels. Op die manier is de jeugd beschermd, is er ruimte voor vakkennis. De apotheek is minder geschikt. Je mengt dan stromen tussen vrijetijdsconsumenten en patiënten. Dat is zeer ongewenst.

Het mag ook niet zo zijn dat de problemen die we nu kennen op medicinaal vlak, blijven.

  • Moeilijk om een arts te vinden
  • Moeilijk om kosten gedekt te krijgen
  • Moeilijk om producten continue beschikbaar te hebben

De kans is dan enorm dat mensen zelfmedicatie toepassen en niet meer onder medisch toezicht blijven. Ook op medicinaal vlak is er dus werk aan de winkel.

GEORG: Apotheken als verkooppunt, er gaan steeds meer geluiden op onder de cannabisgemeenschap om dit toch als optie te laten bestaan. De motivatie is verkrijgbaarheid van cannabis (hoeveelheid, breedte assortiment) voor het buitengebied. Mijn tegenargument zou natuurlijk bezorging via de post zijn. Daar komen we wellicht niet aan toe vandaag. En, uitrolsnelheid – de infrastructuur, veiligheidsmaatregelen en ervaring met product voorlichting is al aanwezig.

KIRSTEN: Buitengebied is absoluut een punt. Niet alleen als het moeilijk zou zijn om een verkooplicentie te bemachtigen. Een apotheek zou de verkoop wellicht kunnen oppakken in gebieden wanneer lokale politiek niet meewerkt voor afgifte van licenties voor winkels. Ik denk aan de andere kant dat met goed beleid we al dit soort rare alternatieven kunnen voorkomen. Ook het tijdelijk gebruiken van een apotheek als tijdelijke overgangsmaatregel zorgt niet voor een snellere uitrol. Juist weer meer onduidelijkheid.

Afsluiting

GEORG: Welke boodschap heb je nu voor de #weedmob? Men is toch zeker teleurgesteld en roept soms ‘kiezersbedrog’, wat kun je de mensen nog meegeven als lichtpunt?

KIRSTEN: Wij werken echt zo snel we kunnen aan een degelijke implementatie van cannabislegalisering. Als het publiek zich negatief uit zou laten op Twitter et cetera, dan is dat maar zo. We moeten zo een pittig onderwerp niet halfbakken uitvoeren; het moet stand houden voor langere termijn.


En daarmee is ook het pakket aan standpunten, positie en inzet van Kirsten Kappert-Gonther duidelijk geworden tot zover.

Lees ook het interview terug met Dirk Heidenblut, portefeuillehouder drugs van de SPD van vorige week.