Lees in Q&A document n.a.v. informatieavond mogelijke wietproef teeltgemeenten

Er is een nieuw document gepubliceerd naar aanleiding van een informatieavond voor gemeenten die mogelijk een teeltbedrijf voor de wietproef gaan krijgen.

0
aanmelden wietproef wietexperiment etten-leur project c grow solutions experiment gesloten coffeeshopketen drachten
- Advertentie -

Er is gisteren een nieuw document gepubliceerd door de overheid naar aanleiding van een informatieavond voor gemeenten die mogelijk een teeltbedrijf voor de wietproef gaan krijgen. Met dank aan Has Cornelissen die ons attendeerde op de publicatie ervan.

77 vragen en antwoorden naar aanleiding informatieavond wietproef voor gemeenten

Het downloadbare 13 pagina’s tellende PDF document is gemaakt naar aanleiding van een informatie avond op 27 augustus. Voor de bijeenkomst zijn gemeenten uitgenodigd die zijn genoemd in een van de 149 wietproef aanvragen.

Het document met 77 vragen en antwoorden is is opgedeeld in 8 categoriën, waaronder:

 • Beoordeling en selectie gemeenten
 • Advies burgemeester openbare orde en veiligheid
 • Algemeen
 • Richtlijnen advies
 • Te raadplegen bronnen voor het advies
 • BIBOB-onderzoek
 • Na de aanwijzing algemeen
 • Lokale procedures
 • Toezicht en handhaving

De eerste twee vragen zijn direct interessant:

  1. Hoe ziet de selectieprocedure eruit?
   Alle aanvragen worden eerst getoetst op tijdigheid en volledigheid. Aanvragen die niet
   volledig zijn mogen op basis van een hersteltermijn van twee weken aangevuld worden. Aanvragen die niet tijdig of uiteindelijk niet volledig zijn, worden niet in behandeling genomen. Volledige aanvragen worden voor een inhoudelijke beoordeling doorgeleid naar een ambtelijke groep van experts. Deze experts beoordelen of sprake is van een deugdelijk teeltplan, bedrijfsplan en beveiligingsplan. Gelijktijdig wordt aan de burgemeester van de gemeente waar de beoogde locatie(s) van het teeltbedrijf is gelegen, gevraagd om advies uit te brengen over de gevolgen van de vestiging van een teeltbedrijf voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente. Op basis van de beoordeling en het advies wordt bepaald of de teler aan de voorwaarden voldoet en in aanmerking kan komenvoor een vergunning. Indien er meer dan 10 geschikte telers zijn, worden deze telers op basis van een loting door een notaris op volgorde gerangschikt en komen de eerste 10 telers in aanmerking voor een vergunning. Voordat deze 10 telers daadwerkelijk worden aangewezen, wordt een uitgebreid BIBOB-onderzoek uitgevoerd naar alle directe en indirecte relaties van de teler. Indien het BIBOB-onderzoek negatief uitpakt voor een of meerdere aanvragers, dan wordt/en de eerstvolgende(n) van de lijst van geschikte telers aan een BIBOB-onderzoek onderworpen en op basis van dat onderzoek wel of niet aangewezen.
   2. Is er een maximum eis aan de omvang van een teeltbedrijf gesteld?
   Nee. Wel is het zo dat een teler bij de vergunningsaanvraag aannemelijk moet maken dat hij bij aanvang van het experiment in staat is om een bestendige productie van jaarlijks 6500 kg gedroogde hennep, in tien variaties te kunnen leveren. De uiteindelijke productie tijdens het experiment mag de teler zelf bepalen op basis van vraag en aanbod.

Gaan we iets dieper het document in, komen we nog twee interessante vragen en antwoorden tegen:

53. Wat is de planning van het ministerie voor de vergunningverlening en het vervolg van het experiment?
De planning is dat begin 2021 maximaal 10 telers zijn aangewezen en kunnen starten met de voorbereiding. Daarna besluiten de ministers voor Medische Zorg en Justitie en Veiligheid wanneer het experiment daadwerkelijk kan starten. Dit gebeurt als zij hebben vastgesteld dat de kwaliteit en de diversiteit van de door de aangewezen telers geteelde hennep en/of hasjiesj voldoende is en dat wordt voldaan aan alle voorwaarden die belangrijk zijn voor een gesloten coffeeshopketen.
54. Hoeveel tijd hebben telers na aanwijzing om zich voor te bereiden op de start van het experiment?
Zodra de telers zijn aangewezen en de teeltlocatie gereed is, kunnen zij starten met de productie van hennep. In de aanwijzing kan opgenomen worden binnen welke termijn een aanwijzing in gebruik genomen moet worden. De overgangsfase van het experiment kan pas starten als de betrokken ministers vastgesteld hebben dat de kwaliteit en de diversiteit van de door de aangewezen telers geteelde hennep en/of hasjiesj voldoende is en dat wordt voldaan aan alle voorwaarden die belangrijk zijn voor een gesloten coffeeshopketen.

Lees dus zeker hier het volledige document en neem een kijkje op onze verzamelpagina over de wietproef.