Duitse minister mist deadline van maart, SPD komt met landelijke primeur

Jef Martens bericht over het laatste nieuws over de aanstaande legalisatie van cannabis in Duitsland. De verantwoordelijke minister miste een deadline en de SPD kwam voor het eerst landelijk uit als voorstander van het hervormen van het drugsbeleid.

0
Cannabis legalisering Duitsland
- Advertentie -

De Duitse minister van Volksgezondheid, Karl Lauterbach heeft de langverwachte deadline van eind maart gemist. Hij had eerder aangegeven voor het einde van het eerste kwartaal van 2023 het wetsvoorstel ter legalisering van cannabis te presenteren.

Update: na 15:00 werd bekendgemaakt door Stuttgarter Allgemeine en de Deutsche Presse Agentur dat Minister Lauterbach bevestigde ‘unmittelbar nach Ostern’ (onverwijld na Pasen) het wetsontwerp gepresenteerd wordt.

Gekleurde berichtgeving over Duitse cannabis legalisatie plannen

Kranten zoals “Der Spiegel” kopten eerder vorige week al over zogenaamde ‘twijfels‘ bij de partij van Lauterbach, de SPD.

Er mag echter gesproken worden over flink gekleurde berichtgeving – vrijdag bleek dat de SPD het tegendeel heeft bekendgemaakt. Om de nuance te duiden heeft Georg Wurth van de Duitse Hanfverband in zijn wekelijkse bulletin achtergronden gedeeld.

De Sociaal Democratische Partij heeft op 27 maart 2023 een belangrijk besluit kenbaar gemaakt (PDF). Voor het eerst wil de SPD landelijk de drugspolitiek hervormen; dat gold voorheen slechts voor enkele lokale (deelstaat) afdelingen.

SPD wil landelijk drugsbeleid hervormen

De SPD wordt door verschillende media vooral gequote op deze zin: “Eine umfassende Legalisierung ist aus europarechtlichen Gründen offensichtlich kurzfristig nicht umsetzbar.” Vertaald: “Een allesomvattende legalisering (van cannabis red.) is vanwege redenen uit het Europese recht niet op korte termijn haalbaar.” Met veel bombarie meldden media de afbrokkeling van de legaliseringplannen – voor hun eigen publiek.

Wie echter het stuk volledig leest (PDF), krijgt alle bouwstenen van hoe men versneld tot een oplossing kan komen voor consumenten, zonder de EU. Genoemd worden experimenten (Modellprojekte), decriminalisering en thuisteelt op korte termijn mogelijk maken. Deze maatregelen helpen het beschermen van de jeugd, het ontwrichten van illegale handel en maakt meer onderzoek naar consumptie mogelijk.

Naast het zo snel mogelijk toepassen aan wet-en regelgeving wat past bij de taakstelling van het zelfstandige landelijk bestuur, wordt gewerkt aan het aanpassen van de wet- en regelgeving met bondgenoten. Op die manier moet dan een volledige legalisering mogelijk worden.

In mijn optiek alles behalve het spreekwoordelijke handdoek in de ring gooien. Georg Wurth hintte er op dat dit wellicht een handreiking is om nog iets meer druk op de ministeries te leggen. Het gerucht gaat echter dat er enkele medeondertekenaars van het nieuwe wetsontwerp ziek zijn waardoor er vertraging is opgetreden. Misschien is er toch voor het paasweekeinde nog een update, wij houden u op de hoogte.

Welke uitgangspunten zijn dan relevant voor de SPD?

DeelonderwerpOp welke wijze
Beschermen van kinderen en jongeren, preventie voor verslavingFocus op voorlichting en kenmerken van verantwoorde consumptie vóórdat consumptie plaatsvindt.
Voorkomen van toegang tot potentiëel gevaarlijke producten door het terugdringen van de illegale handel.
Verkoop verbieden voor aankopen door mensen onder de 18 jaar, waarbij een deel van de inkomsten van legale verkoop terugvloeit naar voorlichting en verslavingspreventie.
Cannabis toegankelijkheid in de marktToepassen van een bovengrens voor bezit in de publieke ruimte, ergens tussen de 25 en 50g per persoon.
Overwegen, onderzoken of een bovengrens op THC percentage op producten wenselijk is. Zo een limiet mag niet leiden tot het ontstaan of voortbestaan van een illegale markt.
Consumptie toestaan waar ook tabakconsumptie toegestaan is. Tegelijkertijd zijn ook rookvrije en dus ook cannabisvrije zones rondom plekken waar kinderen veelvuldig aanwezig zijn, zoals scholen, kinderdagverblijven en speeltuinen.
Cannabis Social ClubsDe CSC ziet de SPD als sleutel voor het mogelijk maken van de legalisering. Dat biedt mensen met minder financiële middelen, zonder tuin of kweekmogelijkheden om thuisteelt toe te passen. Teelt in een gemeenschap zorgt ook voor meer toezicht op de kwaliteit en verdringen van de illegale handel. Tegelijkertijd is het een sociaal middel om niet alleen de hogere inkomens de kans te geven om thuisteelt toe te passen.
Grip op teelt thuis en commercieCommerciële teelt moet gebeuren op professionele wijze, het hoort thuis in de landbouw sector. Daarbij geldt een visie op ecnomische maar ook ecologische wijze, zodat niet alleen grote marktpartijen een plek hebben.
Genetische modificatie wordt niet toegestaan.
Naast commercie zou thuisteelt mogelijk moeten zijn om onder voorwaarden deze ook te kunnen delen met derden of cadeau te toen. In de thuissfeer zouden ijf planten moeten mogelijk zijn.
Rechtsongelijkheid en discriminatie voorkomen en herstellenInzetten voor amnestie voor iedereen die tot nu toe gestraft is voor iets wat vanaf de nieuwe wet- en regelgeving niet meer strafbaar is. Lopende zaken worden geseponeerd. Reeds voltooide zaken worden opgeheven en registraties in onder meer politie registraties geschrapt. Mensen die een licentie voor cannabisteelt willen aanvragen en een strafblad met een klein vergrijp in het kader van de ‘opiumwet’ (red.) hebben worden niet standaard uitgesloten.
Profileringsgedrag op basis van persoonskenmerken moet zo snel mogelijk worden ongedaan gemaakt worden. Een zo snel mogelijke decriminalisering van cannabis draagt er aan bij dat burgers zich in gelijke mate zekerder voelen in de buitenruimte.
De decriminalisering voorkomt verdere vervolging van cannabisconsumenten en maakt middelen en mensen vrij die nu onnodig verbruikt worden bij politie en justitie.
In een gefaseerde aanpak kan direct in het parlament besloten worden om direct te decriminaliseren om dit mogelijk te maken. Illegale handel en (professionele red.) teelt blijven echter strafbaar.
VerkeerMeldingsredenen zoals bezit van cannabis of aantonen historische consumptie (middels urinetest red.) die leiden tot een melding bij de instantie rijbewijzen die een verplicht onderzoek naar rijgeschiktheid tot gevolg hebben moeten geschrapt worden.
Deze rechtsongelijkheid moet hersteld worden. Wanneer een bestuurder niet onder invloed is moet deze zonder twijfel kunnen deelnemen aan het verkeer. Om dat mogelijk te maken zullen de normen veranderd worden.

Afsluitend

Tot zover de genoemde details in het besluit van de partijtop van de SPD. Met de genoemde kaders, vooral met het versneld decriminaliseren en het mogelijk maken van thuisteelt mét Cannabis Social Clubs als sociale randvoorwaarde lijkt het me dat er absoluut geen sprake is van vertraging of uitstel.

De komende dagen en weken zal er dan ook alsnog een wetsvoorstel komen vanuit het Duitse ministerie van volksgezondheid. Dat voorstel is dan ook afgestemd met meer dan 6 ministeries en kan eventueel ‘opgeknipt’ in twee delen opgeleverd zijn. De splitsing zit op de consument en diens private gedrag en de commerciële kant van cannabis.

Consumenten worden zo snel mogelijk ontzien middels een decriminalisering en krijgen ruimte om zonder illegale handel zichzelf met thuisteelt en Cannabis Social Clubs te voorzien. Commerciële teelt, productiehandelingen en detailhandel zullen een verlengd proces in gaan wat de route langs de EU wet- en regelgeving nodig heeft. Daarbovenop zal zo een besluit over commercie ook langs de Bundesrat moeten, daar waar de christendemocraten nog een meerderheid hebben en mogelijk tegen kunnen werken op federaal niveau.