Geen vertraging inwerkingstreden Duitse cannabiswet: Bundesrat akkoord

De Bundesrat heeft vandaag besloten om de bemiddelingscommissie voor de Duitse cannabiswet niet bijeen te roepen. De wet wordt daarmee naar verwachting 1 april van kracht.

0
Cannabis legalisering Duitsland
- Advertentie -

De Bundesrat heeft vandaag besloten om de bemiddelingscommissie voor de cannabiswet (CanG) niet bijeen te roepen, wat betekent dat de wet naar verwachting 1 april (of in ieder geval in april) van kracht wordt. Weliswaar na de verwachte handtekening van de bondspresident of zijn vertegenwoordiger, mevrouw Schwesig.

Het Duitse parlement ging eerder in februari al akkoord. Deze stap markeert het einde van jarenlange onzekerheid en betekent een fundamentele verandering in het Duitse cannabisbeleid.

Decriminalisatie en nieuwe regelingen

Met de goedkeuring van de cannabiswet zal de massale vervolging van honderdduizenden cannabisconsumenten eindelijk tot het verleden behoren.

De nieuwe bepalingen staan het bezit toe van maximaal 25 gram cannabis in het openbaar en tot 50 gram thuis.

Daarnaast wordt de privéteelt van maximaal drie cannabisplanten gelegaliseerd, en vanaf 1 juli 2024 kunnen teeltverenigingen vergunningaanvragen indienen.

Burgerprotesten leiden tot succes

Het succes van deze wetswijziging werd in belangrijke mate mogelijk gemaakt door de mobilisatie en het protest van duizenden burgers.

Het Hanfverband speelde een cruciale rol door burgers aan te moedigen om parlementsleden te schrijven en zich op sociale media te engageren.

Dit brede verzet toonde de politieke besluitvormers de dringende behoefte aan actie en droeg aanzienlijk bij aan de positieve uitkomst.

Uitdagingen en toekomstplannen van het Hanfverband

Hoewel de goedkeuring van de CanG een mijlpaal is, blijven er uitdagingen bestaan laat het Hanfverband weten in een persbericht.

Beieren heeft al aangekondigd het verbod tot de laatste dag te handhaven, wat mogelijk tot verdere strafzaken zou kunnen leiden. Het Hanfverband zal zich daarom richten op het vaststellen van een adequaat THC-limiet in het verkeer en verdere verbeteringen aan de CanG bereiken. Bovendien plant de vereniging regionale modelprojecten voor een volledig gereguleerde cannabismarkt.

Georg Wurth, woordvoerder van de Hanfverband, benadrukte in het persbericht de betekenis van deze stap en de potentiële invloed op andere landen. “Vandaag beëindigt de staat decennialange politiepesterijen tegen onschuldige cannabisconsumenten. Dit is een enorme stap in de goede richting. De hele wereld kijkt vandaag naar Duitsland. Er zullen veel navolgers zijn.”

Samenvatting van het debat

Met dank aan Jef Martens kan je hieronder een korte samenvatting vinden van het debat.

Update 16:45: Er waren wat regels verkeerd geplaatst in de aantekeningen – gecorrigeerd.

Sachsen Anhalt – Dr. Haseloff: Dr. Haseloff wees het voorstel af vanwege bezorgdheid over “de manier van leven die we gewend zijn”. Hij benadrukte de noodzaak van een brede maatvoering en het vermijden van illegale betrokkenheid. Hij maakte zich ook zorgen over een mogelijke toename van longkankerdoden, gezien het gebruik van tabak samen met cannabis. Stem: Onthouding.

Sachsen – Kretschmer: Kretschmer vond partijpolitiek ongepast voor dit onderwerp en stemde daarom niet toe. Hij benadrukte het gevaar van verslaving en het potentiële pad van lichte naar zwaardere drugs. Stem: Niet toegestemd.

Bayern – Mevr. Gerlach: Mevr. Gerlach bracht de kosten en sociaal ongewenste effecten ter sprake, en de mogelijke druk op de deelstaten. Ze benadrukte het belang van strikte handhaving en uitdagingen bij het beoordelen van gevallen onder de nieuwe wet. Stem: Onthouding.

Brandenburg – Mevr. Hoffmann: Mevr. Hoffmann uitte kritiek op de legalisering en benadrukte dat het doel om illegale handel uit te drogen niet wordt bereikt. Ze vroeg zich af waarom de wet niet beter ontworpen was en bekritiseerde het gebrek aan serieusheid ten opzichte van de deelstaten. Stem: Niet toegestemd.

Nordrhein-Westfalen – Dr. Limbach: Dr. Limbach sprak over de noodzaak van een amnestieregeling en de mogelijke gevolgen van onvoldoende capaciteit voor mensen die vast blijven zitten na de intrede van de wet. Hij waarschuwde voor de winst van de zwarte markt als de wet niet wordt aangenomen.  Stem: Onthouding.

Berlin – Dr. Badenberg: Sprak over de belasting van justitie en de noodzaak van een omzettingstermijn bij de goedkeuring van de wet. Hij benadrukte ook de uitdagingen bij het bepalen van droog gewicht en de noodzaak van bescherming van de medewerkers. Berlijn gaat veel gevallen moeten herzien en berispte Lauterbach over het onvoldoende luisteren naar de justitie in de bondslanden.

Sachsen – Staatsminister Dulig: Dulig benadrukte dat de VA een corrigerende, maar geen blokkerende functie heeft.

Minister Lauterbach: Minister Lauterbach benadrukte het groeiende aantal consumenten en de stijging van drugsgerelateerde sterfgevallen. Hij pleitte voor bescherming van de mens en wees op succesvolle modellen zoals die in Canada. Hij verdedigde het protocol van het voorstel en sprak over het voorkomen van commerciële exploitatie.

Stemming: Er kwam een stemming om uit te vragen of men de “Verfassungsausschuss” moest vragen om te bemiddelen in het huidige wetsontwerp.

Deelstaten Bayern, Baden-Württemberg, Saarland en Brandenburg hebben om bemiddeling gevraagd. Alle andere deelstaten hebben zich onthouden van stemming. Uiteindelijk is na deze stemming geen meerderheid ontstaan voor het inschakelen van bemiddelding.

Pikant detail: de voorzitter gaf aan dat Saarland zich ongeldig heeft geuit (voor bemiddeling en onthouding, twee stemmen).

De wet zoals goedgekeurd in de Bundestag wordt aangeboden aan de Minister President ter ondertekening. Helaas is deze van 25 maart tot 4 april op pad, wellicht dat het dan toch nog later wordt dan 1 april?

Verder lezen: In een column reflecteerde Mauro terug op het debat in de Bundestag van vrijdag 23 februari waarbij de cannabiswet werd goedgekeurd: “Ich bin ein Berliner“.