Gemeente Leiden in cassatie bij Hoge Raad tegen uitspraak coffeeshop Goa

De gemeente Leiden gaat in cassatie bij de Hoge Raad om 813.000 euro terug te vorderen in zaak rond coffeeshop Goa.

0
legale cannabis verkoop rabobank coffeeshop coffeeshophouder pinbetaling contant geld
- Advertentie -

In een laatste wanhopige poging om een bedrag van 813.000 euro terug te vorderen in de langlopende kwestie rond coffeeshop Goa, heeft het gemeentebestuur van Leiden vorige week aangekondigd in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. Dit besluit volgt op een tien jaar durend juridisch geschil dat ontstond nadat de voormalige burgemeester Henri Lenferink de sluiting van de coffeeshop aan de Korte Mare beval. Het geschil escaleerde en de gemeente Leiden verloor uiteindelijk het juridische steekspel, waarbij de hoeveelheid softdrugs in Goa niet op een geijkte weegschaal was gemeten.

Decennia oud geschil bereikt hoogtepunt

Het geschil rond coffeeshop Goa, dat al tien jaar voortduurt, bereikt nu een hoogtepunt.

Voormalig burgemeester Henri Lenferink gelastte de sluiting van de coffeeshop, wat leidde tot een juridisch conflict tussen de eigenaar en de gemeente.

Dit conflict leidde uiteindelijk tot een rechterlijke uitspraak die in het voordeel van de coffeeshopeigenaar uitviel.

Gemeente Leiden streeft naar rechtvaardigheid in aansprakelijkheidskwestie

Na de gerechtelijke beslissing was de gemeente van mening dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar de kosten van 813.000 euro zou dekken. Tot haar verbazing bleek dit niet het geval te zijn, waardoor een nieuw juridisch gevecht ontstond.

Eind augustus van dit jaar velde het gerechtshof het oordeel dat Leiden de financiële vergoeding op haar buik kon schrijven. De oude verzekeraar oordeelde dat de zaak niet viel onder hun uitloopdekking, terwijl de nieuwe verzekeraar stelde dat deze zaak buiten de overeengekomen inloopdekkingstermijn viel.

Hoop op gunstige uitspraak van Hoge Raad als laatste redmiddel

Als laatste redmiddel heeft de gemeente Leiden besloten in cassatie te gaan bij de Hoge Raad in Den Haag, met de hoop dat het oordeel in haar voordeel zal uitpakken. De gemeente is van mening dat het gerechtshof niet is ingegaan op de relevante rechtsvragen, en daarom blijft er hoop op een gunstige uitkomst voor Leiden in deze langdurige juridische strijd.