Gemeente Roermond wijst aanvraag voor coffeeshop bij voormalige restaurant De Rietmuts af

Een aanvraag voor het openen van een coffeeshop op de plek waar ooit restaurant De Rietmuts lag, is door de gemeente Roermond afgewezen. De locatie bevindt zich namelijk te dicht bij middelbare school BC Broekhin, wat tegen het gemeentebeleid indruist.

0
coffeeshoptoerisme rijvaardigheid cbd thc speekseltest ict-problemen wietexperiment wietproef
- Advertentie -

Roermond is al geruime tijd bezig met het herstructureren van de locaties van coffeeshops binnen de stad. Momenteel bevinden zich twee coffeeshops, Skunk en Sky, in het centrum van de stad. De gemeente heeft nieuw beleid geïntroduceerd dat de vergunningen van deze coffeeshops laat aflopen in oktober van dit jaar. Dit beleid is opgesteld om de coffeeshops uit het centrum te verplaatsen naar andere locaties binnen de stad.

De Rietmuts niet geschikt vanwege nabijheid school

Een van de locaties die overwogen werd voor een nieuwe coffeeshop was het terrein waar voorheen restaurant De Rietmuts lag. Echter, de aanvraag voor deze locatie is afgewezen schrijft de Limburger.

Volgens een brief van de burgemeester aan de gemeenteraad voldoet deze locatie niet aan de vestigingscriteria voor coffeeshops.

Specifiek heeft de gemeente een regel dat een coffeeshop niet op een plek mag komen waar veel schoolgaande jeugd langskomt, en De Rietmuts ligt dicht bij BC Broekhin.

Hierdoor acht de gemeente deze locatie ongeschikt voor een coffeeshop.

Geschiedenis van De Rietmuts

Het voormalige restaurant De Rietmuts heeft een lange geschiedenis, vooral met betrekking tot geschillen tussen coffeeshopeigenaren.

In 2009 kocht Peter Hendriks, eigenaar van de coffeeshops Skunk en Sky, De Rietmuts. Hij had plannen om coffeeshop Skunk daarheen te verhuizen.

Deze plannen werden echter nooit gerealiseerd, mede door de nabijheid van de schoolgaande jeugd, aldus Hendriks zelf.

Toekomst van de coffeeshops in Roermond

Op dit moment blijft het onzeker wat de nieuwe locaties voor de coffeeshops in Roermond zullen zijn.

Er is nog één andere onbekende locatie in de race voor een vergunning, maar de details hierover zijn nog niet bekendgemaakt.