Health Canada publiceert tussentijdse evaluatie cannabis legalisatie ‘What we heard’

Health Canada heeft eerder deze week een deel van de tussentijdse evaluatie, 'What we heard', gepubliceerd.

0

Hoewel de legalisatie van cannabis in Canada belangrijke verschuivingen heeft veroorzaakt in de manier waarop cannabis wordt gereguleerd en toegankelijk is voor volwassenen, blijft de discussie over de effecten ervan op de volksgezondheid en de jeugd voortduren. Zo werd eerder deze week een deel van de tussentijdse evaluatie, ‘What we heard‘, gepubliceerd door Health Canada.

Onderzoek naar cannabisgebruik en legalisatie in Canada

Een bevinding uit het rapport is de gestage stijging van het aantal consumenten dat cannabis legaal verkrijgt. Recente gegevens tonen aan dat ongeveer twee derde van de cannabisgebruikers hun producten kopen bij legale bronnen. Dit wijst op een verschuiving in de markt en een groeiend vertrouwen in de legale aanbieders.

Daarnaast toonde nationaal enquêteonderzoek een toename in het cannabisgebruik in Canada, van 22% in 2017 tot 27% in 2022. Toch bleven de percentages van bijna dagelijks tot dagelijks gebruik relatief stabiel, variërend van 24% tot 25%.

Jeugdgebruik en toegang tot cannabis

Een punt van zorg in het rapport is het aanhoudende cannabisgebruik onder jongeren, dat varieert tussen 30% en 50%, afhankelijk van de gebruikte enquête. Bovendien is de perceptie van toegang tot cannabis door minderjarigen grotendeels op hetzelfde hoge niveau gebleven als vóór de legalisatie.

Deze bevindingen hebben geleid tot oproepen tot heroverweging van de doelstellingen van de legalisatie van cannabis in Canada. Zoals David Downs op Twitter aangaf: “Het feit dat het gebruik niet is toegenomen, is een goede zaak en weerlegt alle angstzaaierij van de tegenstanders van het verbod.”

Impact op Volksgezondheid

Het rapport benadrukt verder dat de beschikbare gegevens suggereren dat uitkomsten met betrekking tot de volksgezondheid, zoals het gebruik van cannabis, bezoeken aan de spoedeisende hulp en ziekenhuisopnames gerelateerd aan cannabis en rijden onder invloed van cannabis, grotendeels zijn gestegen of stabiel zijn gebleven.

Eerder lieten gegevens die de Canadese overheid in 2022 heeft verzameld via een enquête, schetsen een stabiele situatie van gebruikersvoorkeuren en laten zien dat de legalisering van cannabis effectief verloopt.

De algehele conclusie is echter dat het nog te vroeg is om robuuste conclusies te trekken over de impact van de legalisatie van cannabis in Canada die beleidsvorming op een solide basis kunnen informeren.