Inkijkje in eerste draft Duitse wetsontwerp voor regulering cannabis

Het wetsontwerp voor het eerste deel van de cannabiswet in Duitsland is gelekt en het regent inmiddels aan kritiek. Reden genoeg dus om er eens in te duiken.

0
Cannabis legalisering Duitsland
- Advertentie -

Vorige week maandag meldden we al dat de Duitse gezondheidsminister Karl Lauterbach zoals beloofd op de valreep van het einde van april het eerste wetsvoorstel voor de geplande legalisering van cannabis zou presenteren. Dat deed hij aanvankelijk intern aan ter goedkeuring aan andere ministeries, maar het wetsontwerp zelf was alleen nog niet in te kijken voor het grote publiek. Inmiddels wel, want het is gelekt als PDF. Reden dus om er eens in te duiken.

Update, 16 augustus 2023: Duitse kabinet akkoord met wetsvoorstel om cannabis te legaliseren

Onderwerpen behandelt in het wetsontwerp

Hieronder volgt eerst een opsomming van enkele onderwerpen die worden behandeld in het wetsontwerp.

 • De oprichting van een register voor cannabisconsumenten om te voorkomen dat mensen meer cannabis kopen dan is toegestaan
 • De invoering van een limiet voor het THC-gehalte in cannabisproducten die aan consumenten onder de 21 worden verkocht
 • De mogelijkheid voor gemeenten om te beslissen of ze de verkoop van cannabis in hun gebied willen toestaan of verbieden
 • De invoering van een systeem voor kwaliteitscontrole en -certificering van cannabisproducten
 • De oprichting van een fonds om de preventie en behandeling van drugsverslaving te financieren
 • Het ontwerp bevat bepalingen voor de bescherming van minderjarigen tegen de risico’s van cannabisgebruik, zoals het verbod op de verkoop van cannabis aan minderjarigen en het verbod op reclame voor cannabisproducten gericht op minderjarigen.
 • Het ontwerp bevat ook bepalingen voor de bescherming van werknemers in de cannabisindustrie, zoals regels voor arbeidsomstandigheden en gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.
 • Het ontwerp stelt ook een maximumhoeveelheid cannabis vast die een persoon mag bezitten of dragen voor persoonlijk gebruik.
 • Het ontwerp bevat ook regels voor het vervoer van cannabisproducten, inclusief vereisten voor etikettering en verpakking.
 • Het ontwerp stelt ook straffen vast voor overtredingen van de wetgeving inzake cannabis, variërend van boetes tot gevangenisstraf.

Verbeterde bescherming van minderjarigen

Een belangrijk doel van het wetsontwerp is om de bescherming van minderjarigen tegen de risico’s van cannabisgebruik te verbeteren.

Het wetsontwerp bevat daarom bepalingen die gericht zijn op het voorkomen van verkoop aan minderjarigen en reclame voor cannabisproducten gericht op minderjarigen.

Daarnaast stelt het ontwerp straffen vast voor overtredingen van deze regels.

Gezondheid en veiligheid

Het wetsontwerp stelt ook regels vast voor de kwaliteit en veiligheid van cannabisproducten.

Zo moeten producenten voldoen aan strikte normen voor de productie, verpakking en etikettering van hun producten.

Het ontwerp verbiedt ook de productie en verkoop van synthetische cannabinoïden die niet onder de regelgeving vallen.

Maximale hoeveelheden

Het wetsontwerp stelt ook maximale hoeveelheden vast die een persoon mag bezitten of dragen voor persoonlijk gebruik.

Personen ouder dan 18 jaar mogen maximaal 25 gram cannabis bezitten voor persoonlijk gebruik. Het is echter belangrijk op te merken dat het bezit van meer dan 25 gram cannabis alleen is toegestaan als dit voortvloeit uit thuisteelt volgens §8 of uit de vergunning volgens §11.

Daarnaast mogen personen onder de 21 maximaal 30 gram cannabis per maand kopen met een THC-gehalte van niet meer dan 10 procent.

Het ontwerp bevat ook regels voor het vervoer van cannabisproducten, inclusief vereisten voor etikettering en verpakking. Het is waarschijnlijk dat verdere details over deze vereisten zullen worden vastgesteld in latere wetgeving of richtlijnen die door de Duitse regering worden uitgevaardigd.

Cannabis Clubs (Anbauvereinigungen, oftewel teeltverenigingen)

Op pagina 5 staat dat een Anbauvereinigung tot 25 gram cannabis per dag en tot 50 gram cannabis per maand aan haar leden mag leveren voor persoonlijk gebruik. Het ontwerp bevat ook voorschriften voor de kwaliteitsborging van cannabis die in teeltverenigingen wordt geteeld en geleverd, zoals beschreven op pagina 6.

Op pagina 56 van het ontwerp wordt beschreven dat teeltverenigingen bepaalde kwaliteitsvoorschriften moeten volgen voor de teelt en levering van cannabis. Dit omvat onder andere het verbod op de levering van niet-verhandelbare cannabis en vermeerderingsmateriaal, evenals de verplichting om melding te maken aan de bevoegde autoriteit als niet-verhandelbare cannabis of vermeerderingsmateriaal is geproduceerd of geleverd.

Een ander aspect van kwaliteitsborging is dat leden of medewerkers van teeltverenigingen regelmatig steekproeven moeten nemen om de tuinbouwkundige kwaliteit van cannabis te controleren, vergelijkbaar met de voorschriften voor tabaksproducten.

De clubs zouden ook een register moeten bijhouden van:

 • De bron van hun zaden.
 • Hoeveel planten worden gekweekt en opgeslagen.
 • Voorraadniveaus.
 • Hoeveel cannabis wordt uitgedeeld aan leden.
 • Hoeveel product is verpakt.
 • Hoeveel is er vernietigd.

Verdere details over deze voorschriften worden echter niet gegeven in het ontwerp.

Thuisteelt

Volgens het wetsontwerp mogen volwassenen tot drie vrouwelijke bloeiende cannabisplanten tegelijkertijd in hun woning of op hun omheinde eigendom telen voor eigen gebruik. Ook hebben ze het over een maximum van 3 per kalenderjaar(!?).

Dit geldt voor elke volwassene in een huishouden en is gebaseerd op de gemiddelde hoeveelheid cannabis die nodig is voor eigen consumptie van een volwassene. Dit staat beschreven op pagina 49 van het wetsontwerp.

Edibles niet toegstaan

Op pagina 46 van het PDF-bestand wordt specifiek vermeld dat het verboden is om edibles, zoals koekjes of andere snoepjes met cannabis, te distributeren.

Dit verbod is ingesteld omdat ‘edibles bijzonder aantrekkelijk zouden zijn voor jongeren’.

Productie van hasj en andere concentraten

Op pagina 44 van het PDF-bestand wordt vermeld dat de verwerking van hasj of trichomen uit de bloemen van de plant tot hasj op verschillende manieren kan worden gedaan, namelijk door handmatig wrijven, zeven of door middel van warmte (de zogenaamde Rosin-methode).

Er wordt echter ook opgemerkt dat de productie van vloeibare extracten door chemische extractie met behulp van gas, alcohol, water of andere oplosmiddelen niet tot de verwerkingstechnieken behoort die onder de definitie van productie vallen.

Straffen voor overtredingen

Op pagina 30 en 31 van het PDF-bestand wordt ook informatie gegeven over de verschillende straffen op overtredingen van de wet. Hieronder een opsomming van de straffen die worden genoemd:

 • Bij overtreding van § 4 (Cannabis teelt) kan een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar of een geldboete worden opgelegd.
 • Bij overtreding van § 5 (Cannabis handel) kan een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar of een geldboete worden opgelegd.
 • Bij overtreding van § 6 (Cannabis bezit) kan een gevangenisstraf van maximaal drie jaar of een geldboete worden opgelegd.
 • Bij overtreding van § 7 (Cannabis aankoop) kan een geldboete worden opgelegd.

Concluderend

Het is nog steeds een stap in de goede richting, maar wat moet er nog veel gesleuteld worden aan dit voorstel zodat er iets uitkomt waar cannabis consumenten echt blij van worden. Op Twitter regent het inmiddels dan ook kritiek van Duitsers, maar ook van mensen daarbuiten.

Zo zijn de straffen te hoog, de hoeveelheden te laag, het verbod op edibles slaat nergens op, de regels omtrent clubs zijn te streng (en je mag er niet ter plekke consumeren) en de productie van hasj is onterecht beperkt om er maar een paar te noemen.

Laten we dan ook hopen dat dit inderdaad maar een opzetje is, en dat het uiteindelijke wetsontwerp veel beter gaat worden.