Leden kabinet Luxemburg houden hoop op stemming thuisteelt voor oktober

Er is een goede kans is dat het wetsvoorstel dat cannabisgebruik en thuisteelt legaliseert in Luxemburg in oktober wordt aangenomen.

0
luxemburg legalisering cannabis (1)
- Advertentie -

Er bestaat een kans dat er vóór de verkiezingen in Luxemburg nog steeds niet een cannabiswet die thuisteelt zal legaliseren tot een stemming komt in de Kamer. Maar leden uit het kabinet van Luxemburg houden hoop. “Er is een sterke trend, in de samenleving en op internationaal niveau, in de richting van een beleid van preventie in plaats van repressie van cannabis”, lichtte de plaatsvervangend ecoloog, Charles Margue, voorzitter van de commissie Justitie in de Kamer vorige week toe aan L’Essentiel. Hij ‘hoopt nog steeds op de stemming over de wet voor het einde van de termijn, want de politieke ambitie om dat te doen is er nog steeds’.

Update, 28 juni 2023: Luxemburg legaliseert cannabis als eerste in Benelux, tweede in Europese Unie

Wetsvoorstel voor legalisering van thuisteelt en thuisgebruik van cannabis

Het wetsvoorstel voor legalisering van thuisgebruik cannabis is in 2021 ingediend en stelt voor om vier cannabisplanten thuis toe te staan, uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Het project “heeft geen enkel formeel verzet gekregen van de Raad van State, evenmin als van de EU” liet Mars Di Bartolomeo weten, voorzitter van de Gezondheidscommissie, en voegde er aan toe dat er een goede kans is dat het wetsvoorstel in oktober wordt aangenomen. Het project is zo opgesteld dat het niet te controversieel moet zijn en zal binnenkort terugkeren naar de Regeringsraad. Wel erkende eerder deze maand de staatsraad van Luxemburg dat de geplande cannabis legalisatie is toegestaan volgens EU-wetgeving, maar in strijd is met drie VN-verdragen.

Overheidsamendementen op de tekst zijn momenteel in voorbereiding. Deze amendementen zullen onder andere de beperking van consumptie tot de binnenlandse gemeenschap en het verbod tot minderjarigen specificeren, met duidelijke definities aldus Charles Margue en hij vervolgt dat het afmaken van het werk onder de huidige legislatuur heel goed mogelijk is, omdat de dynamiek is ingeschakeld.

Echter, als de parlementsverkiezingen van 8 oktober tot een nieuwe meerderheid leiden, is het onduidelijk wat er met de tekst zou gebeuren, geeft hij toe.

Al met al lijkt het erop dat het wetsvoorstel voor legalisering cannabisgebruik en thuisteelt binnenkort dus toch werkelijkheid kan worden in Luxemburg.