Minister Yeşilgöz wijst verzoek Saba tot harmonisering cannabisbeleid af

"Op basis van het driepartijenoverleg kan ik niet anders concluderen dan dat het draagvlak voor een gedoogbeleid ontbreekt en dat een volledige harmonisatie dus niet gewenst is", aldus Yeşilgöz-Zegerius.

0
Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz Zegerius (VVD)
Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz Zegerius (VVD). Foto door Martijn Beekman. Bron: Rijksoverheid.nl
- Advertentie -

De BES-eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zouden graag zien dat er een verkenning wordt uitgevoerd om het cannabisbeleid gelijk te trekken met het Nederlandse cannabisbeleid. De eilandsraad van Saba schreef dit verzoek in een brief gedateerd november 2021 aan de minister van Justitie en Veiligheid destijds, Grapperhaus. Net voor het einde van het jaar 2022 kwam er een antwoord van de huidige minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD): het verzoek is afgewezen.

Afwijkende Opiumwet geldt op de BES-eilanden

Op dit moment geldt namelijk op de BES-eilanden een Opiumwet BES, die afwijkt van de Nederlandse Opiumwet die bepaald dat onder andere softdrugs zoals cannabis worden gedoogd. Daardoor gelden er aanzienlijk hogere straffen op de eilanden voor vergrijpen die in Nederland veel minder hard zouden worden bestraft.

In de brief schreef de eilandsraad: “Sommige bewoners zijn voorstander van een gedoogbeleid, of zelfs het toestaan van de teelt van hennep en wiet, terwijl anderen dat niet zijn. Wij verzoeken uw ministerie een verkenning te starten naar de mogelijkheid tot afstemming van het softdrugsbeleid en de regelgeving tussen Caribisch Nederland en de rest van Nederland.”

Reden voor de brief zou zijn dat vele eilandbewoners sinds 2010, toen ze drie afzonderlijke openbare lichamen binnen het koninkrijk zijn geworden, zijn begonnen met het thuis kweken van cannabis.

Vervolggesprekken met justitiële partners BES-eilanden geven doorslag: verzoek afgewezen

In een brief aan de Eilandsraad van Saba, waarvan een afschrift aan de Tweede Kamer is gestuurd, schreef de minister dat vertegenwoordigers van haar ministerie hebben gesproken met het Korps Politie Caribisch Nederland KPCN, het Openbaar Ministerie en een vertegenwoordiger van het openbaar lichaam Saba op 15 september 2022.

Tijdens deze bijeenkomst is aangegeven dat het in het kader van de huidige Opiumwet in principe mogelijk is om op Saba een gedoogbeleid te voeren en inhoud te geven aan de harmonisatie van het softdrugsbeleid.

“Op basis van het driepartijenoverleg kan ik niet anders concluderen dan dat het draagvlak voor een gedoogbeleid ontbreekt en dat een volledige harmonisatie dus niet gewenst is”

Maar in vervolggesprekken met justitiële partners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba achteraf werd negatief geadviseerd over een mogelijk gedoogbeleid. De minister verduidelijkte dat de steun van Bonaire en Sint Eustatius een belangrijke voorwaarde was om een ​​afweging te maken naar de mogelijkheden om het softdrugsbeleid in Caribisch Nederland op elkaar af te stemmen.

“Op basis van het driepartijenoverleg kan ik niet anders concluderen dan dat het draagvlak voor een gedoogbeleid ontbreekt en dat een volledige harmonisatie dus niet gewenst is”, aldus Yeşilgöz-Zegerius, die bevestigde dat er om die reden geen verdere beoordeling.

De minister verduidelijkte dat het ook in Nederland niet is toegestaan ​​om thuis wietplanten te kweken en dat dit op grond van de Opiumwet verboden is. Wanneer autoriteiten thuis minder dan vijf planten aantreffen, wordt meestal niet vervolgd, maar deze planten kunnen wel in beslag worden genomen. Als iemand thuis meer dan vijf wietplanten kweekt, wordt hij of zij meestal in Nederland vervolgd.