Niet ingelote wietexperiment kwekers 7 januari met kort geding voor rechtbank

Negen niet ingelote wietexperiment initiatieven hebben collectief bezwaar gemaakt bij VWS omdat er volgens hen fouten zijn gemaakt bij de loting.

0
aanmelden wietproef wietexperiment etten-leur project c grow solutions experiment gesloten coffeeshopketen drachten
- Advertentie -

Negen aspirant wiettelers hebben collectief bezwaar gemaakt bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport omdat er volgens hen grove fouten zijn gemaakt in de lotingsprocedure rondom het Experiment Gesloten Coffeeshopketen (het zogenoemde wietexperiment of wietproef).

Update 7 januari: uitspraak volgt binnen twee weken

Volgens de groep heeft het ministerie de ingediende aanvragen van kandidaten onzorgvuldig beoordeeld. Hierdoor hebben meerdere partijen ten onrechte deelgenomen aan de loting van 3 december 2020, waar tien telers werden geselecteerd om deel uit te maken van het project.

Wet experiment gesloten coffeeshopketen

Het wietexperiment moet duidelijk maken of het huidige gedoogbeleid voor hennep en hasjiesj anders ingericht kan worden. De productie en toelevering van hennep aan coffeeshops is nu illegaal, terwijl de overheid de verkoop gedoogt. Doelen en voorwaarden van het wietexperiment staan in de wet experiment gesloten coffeeshopketen. Het doel van het experiment is om te kijken of telers op kwaliteit gecontroleerde hennep legaal aan coffeeshops kunnen leveren.

De wietexperiment loting is ongeldig

Volgens advocaat Errol Opering, die de bezwaarmakers in het kort geding bij de rechtbank van 7 januari 2021 zal bijstaan, heeft het ministerie grove fouten gemaakt. “Op deze wijze is het experiment bij voorbaat al gedoemd te mislukken. De loting moet ongeldig worden verklaard.”

“(…)De loting moet ongeldig worden verklaard”

En dan hier, van grove naar minder grove fout, een opsomming van alle onrechtmatigheden.

 • Drie aanvankelijk afgewezen aanvragers hebben in strijd met de regelgeving deelgenomen aan de loting;
 • Enkele weken na 28 juli 2020 – sluitingsdatum indiening aanvragen – zijn meerdere partijen toegestaan om nog aanvullende documenten aan te leveren. Dit is niet met andere partijen gecommuniceerd, ook de reden hiervoor niet.
 • Meerdere partijen hebben in de periode van 28 juli tot 27 november 2020 de gelegenheid gehad om hun aanvraag te wijzigen in meerdere aanvragen voor verschillende locaties in plaats van één aanvraag met alternatieve locaties. Indien de verschillende aanvragen van dezelfde aanvrager zijn gehonoreerd, heeft de aanvrager aan de loting deelgenomen met meerdere lotnummers: indien je met 2 of meer locaties en evenveel lotnummers wilde deelnemen aan de loting, moest ook de financiering 2 (of meer) keer geregeld zijn. Het ministerie heeft nagelaten om conform de regelgeving te controleren of de aanvrager(s) met meerdere aanvragen de financiering van elke aanvraag zelfstandig op orde heeft. Het vermoeden bestaat dat één van de ingelote partijen zich 7 keer heeft ingeschreven. Opportunisme is beloond;
 • Het ministerie heeft bij de beoordeling van de aanvragen de adviezen en wensen van de gemeentebesturen onvoldoende in acht genomen. Een aantal gemeentebesturen hebben aangegeven niet meer dan één teler in de gemeente te willen vestigen. Het ministerie probeert op dit punt haar fout te herstellen door ingelote telers de kans te geven een nieuwe locatie voor de wietteelt aan te dragen;
 • Een aantal ondernemingen in Nederland zijn gespecialiseerd in het opstellen en beoordelen van ondernemingsplannen in de zogenaamde Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Enkele ingelote partijen hebben hun ingediende aanvraag ter inzage gegeven, en wat valt op:
 • Het ontbreken van een deugdelijke financiële onderbouwing: het ontbreken van rente en aflossing, etc.;
 • Het ontbreken van naam/namen van financiers/investeerders, laat staan intenties/zekerheden op papier;
 • Het ontbreken van teeltervaring, cv’s van bestaande personen;
 • Het ontbreken van hasj in het gehele businessplan, niet in tekst, niet in financiën;
 • Veel te lage loonkosten, veel te hoge opbrengsten;
 • Teeltplan met onmogelijke aannames: te veel planten/m2
 • Geen onderbouwing/offertes voor de vele (teelt)technische onderdelen.

De groep aspirant wiettelers vragen zich terecht af hoe het mogelijk dat dit soort ‘aspirant-telers’ door de selectie zijn gekomen. De groep vindt een gedegen herbeoordeling van de ingediende aanvragen op z’n plaats en vordert een nieuwe rechtmatige loting.