Raadsvragen DENK Amersfoort n.a.v. tijdelijke sluiting coffeeshop ‘t Klavertje

DENK Amersfoort heeft schriftelijke raadsvragen gesteld over beleid en voorraden bij coffeeshops na sluiting 't Klavertje.

0
coffeeshops jan van piekeren column werken in de coffeeshops tijdens de corona crisis afhaal horeca gedeelte open dicht coffeeshop roermond Coffeeshop van het Jaar
- Advertentie -

Tahsin Bulbul, lid van de politieke partij DENK Amersfoort, heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van de tijdelijke sluiting van coffeeshop ‘t Klavertje. De coffeeshop werd gesloten vanwege een overschot aan softdrugs in de voorraad, wat heeft geleid tot bezorgdheid binnen DENK Amersfoort over het voorraadbeheer en het controlebeleid bij coffeeshops in de stad.

Aanleiding en zorgen binnen DENK Amersfoort

Het incident bij ‘t Klavertje heeft binnen de politieke partij DENK Amersfoort tot ongerustheid geleid.

Volgens de partij werpt de sluiting van de coffeeshop vanwege een overmatige voorraad aan softdrugs vragen op over het beheer van deze voorraden en het gehanteerde controlebeleid voor coffeeshops.

De partij benadrukt dat deze kwestie niet alleen de specifieke coffeeshop betreft, maar ook bredere vraagstukken oproept over de omgang met voorraden en het voorkomen van mogelijke overtredingen binnen vergelijkbare gelegenheden.

Schriftelijke vragen voor het college van burgemeester en wethouders

Om duidelijkheid te verschaffen over deze zorgen heeft Tahsin Bulbul een reeks schriftelijke vragen opgesteld voor het college van burgemeester en wethouders.

De gestelde vragen omvatten onder andere de aanleiding voor de sluiting van coffeeshop ‘t Klavertje, de verwachte duur van de sluiting en de mogelijkheden voor coffeeshops om te opereren zonder excessieve voorraden aan softdrugs.

Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het feit dat coffeeshops vaak over meer voorraad lijken te beschikken dan zichtbaar is, en welke maatregelen er genomen worden om dergelijke excessieve voorraden te voorkomen.

Controlebeleid onder de loep: transparantie en aanpassingen

Naast de voorraadkwestie staat ook het controlebeleid van de afgelopen vijf jaar ter discussie. DENK Amersfoort vraagt om een overzicht van het aantal uitgevoerde controles bij bestaande coffeeshops in de stad gedurende deze periode. Hierbij wordt specifiek ingezet op het verkrijgen van inzicht in de resultaten van deze controles en eventueel geconstateerde overtredingen.

Verder stelt de partij vragen over de huidige opzet van het controlebeleid, inclusief de aanwezigheid van heldere richtlijnen en protocollen voor het uitvoeren van deze controles. Ten slotte informeert DENK Amersfoort naar eventuele plannen om het controlebeleid aan te passen of de frequentie van de controles te veranderen naar aanleiding van het incident bij ‘t Klavertje.

Conclusie en verwachtingen

DENK Amersfoort kijkt reikhalzend uit naar de reactie van het college van burgemeester en wethouders op de gestelde vragen. De partij hoopt dat de antwoorden zullen bijdragen aan een helder inzicht in het beleid omtrent coffeeshops en de genomen maatregelen om excessieve voorraden en mogelijke overtredingen effectief te voorkomen. Het streven is om via deze vragen en antwoorden een constructieve bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van het beleid rondom coffeeshops in Amersfoort.