Rechter wijst bezwaren tegen verhuizing coffeeshop De Bengel in Wageningen af

De rechter oordeelde dat de verplaatsing van coffeeshop De Bengel in Wageningen in lijn is met gemeentelijk beleid en bestemmingsplan, maar een potentiële bodemprocedure werpt schaduw over toekomst.

0
coffeeshops jan van piekeren column werken in de coffeeshops tijdens de corona crisis afhaal horeca gedeelte open dicht coffeeshop roermond Coffeeshop van het Jaar
- Advertentie -

Na een langdurig juridisch gevecht heeft de rechtbank in Arnhem groen licht gegeven voor de verhuizing van Coffeeshop De Bengel naar het centrum van Wageningen. De beslissing van de rechtbank, die bezwaren van omwonenden afwees, markeert een keerpunt in het jarenlange streven van de gemeente om een geschikte locatie te vinden voor de coffeeshop. Hoewel de verhuizing nu lijkt door te gaan, werpt een aanstaande bodemprocedure nog steeds een schaduw over de toekomst van deze omstreden verplaatsing.

Jarenlange zoektocht naar nieuwe locatie voor coffeeshop De Bengel

Al meer dan twee decennia heeft de gemeente Wageningen naarstig gezocht naar een geschikte plek voor Coffeeshop De Bengel, die sinds 1995 gevestigd was op de Sportstraat, ten noorden van het centrum. Deze locatie, midden in een woonwijk, werd door alle betrokken partijen als onwenselijk beschouwd.

Een paar jaar geleden werd een nieuwe locatie aangewezen: een leegstaand pand aan de Gerdesstraat, dat ooit dienst deed als snackbar. Burgemeester Floor Vermeulen beschouwde deze locatie als ideaal, aangezien de twee andere coffeeshops in Wageningen zich ook in het centrum bevinden.

Bezwaren omwonenden afgewezen door de rechtbank

Echter, omwonenden stonden niet te juichen bij het vooruitzicht van de komst van De Bengel naar hun straat, die eveneens deel uitmaakt van een woonwijk. Ze hebben herhaaldelijk geprobeerd de verhuizing te blokkeren, onder andere door bezwaar te maken tegen de verbouwing van het pand.

Onlangs probeerden buurtbewoners het opnieuw door een gang naar de voorzieningsrechter te maken en bezwaar te maken tegen de exploitatievergunning en gedoogbeschikking die burgemeester Floor Vermeulen had verleend aan de eigenaar van Coffeeshop De Bengel.

Het voornaamste twistpunt was het beleid van de gemeente Wageningen, waarin het maximumaantal coffeeshops op twee is vastgesteld, met gedoogbeleid voor een derde totdat deze sluit. Volgens de rechter was de verplaatsing echter niet in strijd met dit beleid, aangezien er geen beperkingen waren voor het verplaatsen van een derde coffeeshop naar het centrum, en het bestemmingsplan evenmin werd geschonden.

De vrees van omwonenden voor overlast en parkeerproblemen werd door de rechter als onvoldoende onderbouwd beschouwd, en de rechter concludeerde dat de coffeeshop het woon- en leefklimaat in de buurt niet onaanvaardbaar zou aantasten.

Bodemprocedure biedt laatste hoop voor tegenstanders

Ondanks deze uitspraak van de voorzieningsrechter, blijven omwonenden teleurgesteld en zijn zij van mening dat de burgemeester het voorgeschreven beleid negeert.

De komende stap in dit juridische gevecht is de bodemprocedure, gepland voor begin 2024 aldus De Gelderlander. Hier zal een definitief oordeel worden geveld over de legitimiteit van de verhuizing van coffeeshop De Bengel naar het centrum.

Voorstanders van de verhuizing kijken met hoop naar de toekomst, terwijl tegenstanders vastbesloten zijn om hun strijd voort te zetten.